اخبار سالمندان و بازنشستگان

logo-transparent

سبک زندگی سالمندی

حیوان خانگی، یار کوچک دوست‌داشتنی سالمندان

حس تنهایی و کاهش شناخت در سالمندان

کمبود ویتامین دی به ضعف عضلانی سالمندان منجر می‌شود

نسرین نسیمی کارشناس ارشد علوم بهداشتی در تغذیه گفت: افزایش سن با تغییرات زیادی در ترکیب بدن، نظیر کاهش توده …

زندگی را بعد از بازنشستگی شروع کردم

تفاوت‌های جنسیتی در الگو‌های گذراندن اوقات فراغت سالمندان ایرانی

تعامل جوانان و سالمندان، مزایای متقابل و مفید!

کفش مناسب در سالمندی، در کاهش بیماریها مؤثر است

کشورهایی که در آنها بازنشستگی بی‌معنا است!

صحبت از سالمند با یک حس مراعات کردن و کرامت همراه است. همیشه وقتی صحبت از افراد بالای ۶۵ سال …

گودیناف: زود بازنشسته نشو!

نکاتی برای راحتی بیشتر سالمندان در منزل

نوشته‌های تازه