اخبار سالمندان و بازنشستگان

logo-transparent

تغذیه سالمندان

لزوم مصرف زیاد سبزی در بین سالمندان

مصرف پروتئین محافظ سالمند در برابر بیماری های مختلف

دستور پخت چند سوپ مورد نیاز سالمندان

لزوم مصرف غذاهای دریایی در دوران سالمندی

سالمندان چگونه پیتزای رژیمی تهیه کنند؟

هضم غذا در سالمندان

مشکلات هضم غذا در سالمندان کدامند؟

با افزایش سن انسان  هضم غذا  در سالمندان دچار برخی مشکلات می شود که می تواند زندگی را به خطر …

اثرات منفی حذف مواد غذایی مهم بر اثر تورم توسط سالمندان

ضرورت مصرف کمپوت در بین سالمندان چیست؟

تخم مرغ برای سالمندان

آیا خوردن تخم مرغ برای سالمندان ممنوع است؟

خوردن تخم مرغ در سالمندان آیا باعث افزایش کلسترول میشود؟

تخم مرغ برای سالمندان

پایان یک افسانه؛ آیا خوردن تخم مرغ برای سالمندان ممنوع است؟

نوشته‌های تازه