اخبار سالمندان و بازنشستگان

logo-transparent

بایدها و نبایدهای سالمندی

اذیت و آزار سالمندان

۸ نشانه اذیت و آزار سالمندان + راه های تشخیص سوءاستفاده از سالمندان

سوءاستفاده از سالمندان نیز به مانند دیگر اقشار انجام می شود و این می تواند در ادامه اذیت و آزار سالمندان باشد، موضوعی که می توانیم با شناختن نشانه آن، مانع بروز و تکرار آن شویم.

مقاومت فرزندان در برابر ازدواج مجدد سالمندان

چرا ازدواج مجدد برای سالمندان توصیه می شود؟

خانه نشینی چه بلایی سرمان می آورد؟

لزوم پیدا کردن شغلی برای بعد از دوران بازنشستگی

رابطه جنسی رضایت از زندگی سالمندان را افزایش می دهد

لزوم داشتن لحظات خوش در ایام تعطیلات ویژه سالمندان

سالمندان بدون همسر در فکر خودکشی؟

۱۰ دلیل برای ازدواج مجدد سالمندان

توصیه هایی به سالمندان برای داشتن رابطه جنسی خوب

نوشته‌های تازه