اخبار سالمندان و بازنشستگان

logo-transparent

پزشکی سالمندان

مکمل های غذایی موثر برای دوران سالمندی

ورزش در دوران بازنشستگی باعث عدم تحلیل ماهیچه ها و حفظ اعتماد به نفس

خطرات کمبود ویتامین D برای سالمندان چیست؟

طرز رفتار با سالمند عصبانی و پرخاشگر

ضرورت برقرار کردن ارتباط با سالمندان

چطور از خودکشی و افسردگی سالمندان پیشگیری کنیم؟

لزوم شناسایی رفتار درمانی در بین سالمندان

ارتباط بین بستری سالمندان دچار بیماری های زمینه ای

خطرات درمانی در پیشگیری از شیوع بیماری کرونا در بین سالمندان

منزلت و مقام سالمندان در بین اعضای خانواده

نوشته‌های تازه