اخبار سالمندان و بازنشستگان

logo-transparent

مشکلات سالمندان ورزشکار در روزهای کرونایی

ورزش سالمندان در دوران کرونایی به انزوا رفته است.

به گزارش شادمان،اپیدمی‌ها تغییرات رفتاری و اجتماعی زیادی را در تمامی عرصه‌ها به وجود می‌آورند، ورزش نیز از این قاعده مستثنا نیست. هدف از این تحقیق واکاوی تجربه زیسته سالمندان ورزشکار  از همه‌گیری کووید-۱۹ است.
 این تحقیق از طریق روش کیفی و با استفاده از استراتژی پدیدارشناسی انجام شد. با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند ۱۶ سالمند ورزشکار تهرانی به‌عنوان مشارکت‌کننده انتخاب شدند و از طریق مصاحبه­ های عمیق و بدون ساختار داده‌ها جمع‌آوری شدند. با استفاده از رویکرد هفت مرحله‌ای دیکلمن(۱۹۸۹) داده‌ها تجزیه‌وتحلیل شدند.
یافته‌ها: بر اساس تجزیه‌وتحلیل انجام‌شده چهار دسته معانی برای تجربه زیسته سالمندان ورزشکار  از همه‌گیری کووید-۱۹شناسایی شدند که عبارت‌اند از: الف) تجربه انزوای روانی- اجتماعی و مرگ‌اندیشی فزاینده؛ ب) به حاشیه رانده شدن ورزش سالمندی؛ ج) تغییر ناخواسته سبک زندگی و درهم‌ریختگی خلق‌وخو؛ و د) کنشگری فعال و خلاقانه ورزشی.
این مضامین تجربه‌شده در زیست جهان‌های سالمندان ورزشکار ایرانی در فضای همه‌گیری کووید-۱۹؛ برساخت‌هایی از کنش اجتماعی‌شان هستند که در صورت تحلیل صحیح، مدنظر قرار دادن و به‌کارگیری آن‌ها می‌توان مدیریت بهتری را در ورزش سالمندی در شرایط اپیدمی‌ها شاهد بود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.