اخبار سالمندان و بازنشستگان

logo-transparent

مروری بر مهمترین اقدامات سازمان تامین اجتماعی در سال ۹۹

سال ۹۹ با تمام سختی هایی که به وسطه کرونا برای مردم و دستگاههای اجرایی و ارائه دهنده خدمات داشت دستاورد مهمی را برای بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی رقم زد و با غیرحضوری شدن ۳۰ خدمت منجر به کاهش بار مراجعه ۷۰ میلیونی به شعب تامین اجتماعی شد؛ طرحی که البته هنوز در ابتدای راه است و کاستی هایی دارد که نیازمند اصلاح در ماه های ابتدایی اجراست.

به گزارش شادمان، در این گزارش مروری بر مهمترین اقدامات بیمه ای سازمان تامین اجتماعی در حوزه ی بازنشستگی در سالی که گذشت خواهیم داشت:

 رسالت اجتماعی تامین اجتماعی

۱- بهبود و ارتقای معیشت مستمری بگیران و کاهش شکاف طبقاتی از طریق متناسب سازی حقوق مستمری بگیران و اعمال ماده ۹۶ و ماده ۱۱۱

سازمان در راستای حفاظت از مستمری بگیران در برابر مخاطرات و بهبود معیشت آنها متناسب با نرخ تورم و حفظ قدرت خرید و علیرغم کمبود نقدینگی در سالجاری اقدام به تعدیل نسبی کف مستمری ها متناسب با نرخ تورم در قالب مواد ۹۶ و ماده ۱۱ و بند ب ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه که نتایج  این اقدام به شرح ذیل است:

– نتایج ماده ۹۶ و ماده ۱۱۱: افزایش ۲۶ درصد مستمری برای دریافت کنندگان حداقل مستمری و سایر افرادی که مستمری آنان به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه برقرار شده است. همچنین سایر سطوح بالاتر از حداقل مستمری افزایش ۱۵ درصد مستمری در پایان اسفندماه سال ۱۳۹۸ به علاوه پرداخت مبلغ ثابت یک میلیون و ششصد و شصت هزار و یکصد و چهل ریال

-نتایج اجرای بند (ب) ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه: افزایش ۶۶ درصدی میانگین مستمری برای ۸۹ درصد جامعه آماری که مبلغ مستمری ایشان زیر ۴۰میلیون ریال مستمری بوده است. همچنین افزایش ۱۶ درصدی میزان کفایت مستمری نسبت به هزینه های خانوار تحت پوشش نسبت به سال ۱۳۹۸ در گروههای زیر ۴۰ میلیون ریال و افزایش ۵۲ درصدی میزان پرداختی کلیه مستمری در پایان شهریور ماه و پس از انجام متناسب سازی نسبت به اسفند ماه سال  ۱۳۹۸

به گزارش شادمان، برای متناسب سازی مرحله دوم حقوق ها نیز مصوباتی در مجلس در اسفندماه رقم خورد و مبالغی به صورت علی الحساب برای بازنشستگان واریز شد.

۲- سایر اقدامات این محور :

– بازنشستگی همسران و فرزندان معظم شهداء در راستای مفاد بند خ ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه

– صدور ۷۸۸۷۴۹ سند تعهد کوتاه مدت تا پایان آذر ماه سال جاری  و پرداخت ۱۲،۶۰۸،۴۱۶ میلیون ریال به بیمه شدگان و مستمری بگیران

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.