اخبار سالمندان و بازنشستگان

logo-transparent

پرداخت هزینه های درمان بازنشستگان چگونه است؟

هزینه های در مانی کمتر از ۵۰۰ هزار تومان بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی یک روز ه پرداخت می شود.

به گزارش شادمان، محمدمهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت: زمان پرداخت خسارات متفرقه بیمه‌ای در شرکت آتیه سازان حافظ از ۳۰ روز به ۲۴ ساعت کاهش یافته است.

ناصحی افزود: درباره کاهش زمان پرداخت خسارات متفرقه بیمه‌ای در شرکت آتیه سازان حافظ افزود: قرارداد کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی سراسر کشور طبق آیین نامه و قراردادی هر سال منعقد می‌شود که در این قرارداد مهلت پرداخت اسناد خسارت متفرقه حداکثر ۳۰ روز در نظر گرفته می‌شد.

وی ادامه داد: با توجه به بررسی و ارزیابی انتظارات و مواردی که منجر به ایجاد رضایت مندی حداکثری می‌شود، یکی از نکات بسیار مهم، پرداخت خسارات بیمه‌ای در حداقل زمان ممکن است.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت بیان کرد: بیش از ۷۰ درصد حواله‌های پرداختی که مربوط به بار مراجعات می‌شود مربوط به حواله‌های تا ۳۰۰ هزار تومان بود که به منظور جلب رضایت مندی حداکثری و با توجه به این‌که قرارداد اجازه پرداخت تا ۳۰ روز را می‌داد، این پرداخت با ایجاد سازوکار تسریع در رسیدگی و پرداخت به ۲۴ ساعت در کل کشور کاهش پیدا کرده است.

ناصحی افزود: این موضوع یکی از نقاط قوت محسوب شده و مورد تاکید کانون‌های بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در تمدید قرارداد سال جاری در پایان آبان ۱۳۹۹ بود. با توجه به رضایت مندی ایجاد شده، دامنه این کار توسعه پیدا کرده و دامنه پرداخت از ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان در استان تهران افزایش پیدا کرد.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت: جهت برطرف کردن نقاط ضعف احتمالی و ایجاد پشتیبانی ابتدا گسترش طرح در استان تهران به صورت آزمایشی اجرا می‌شود که پس از گذشت حدود ۱۰ روز از گذشت اجرای آزمایشی موفقیت حاصل شده است و به زودی شاهد گسترش این طرح و افزایش سقف پرداخت تا ۵۰۰ هزار تومان به صورت کشوری خواهیم بود.

ناصحی اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی شرکت آتیه سازان حافظ توسعه و گسترش انعقاد قرارداد با موسسه‌های درمانی و برخط کردن ارائه خدمت در موسسه‌های درمانی جهت کاهش بار مراجعه خسارات مستقیم که مستلزم حضور می‌شود، خواهد بود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.