اخبار سالمندان و بازنشستگان

logo-transparent

سبک زندگی سالمندی

ویژگی‌های سبک زندگی سالمندی سالم کدام است؟

اهمیت سبک زندگی سالم در سالمندی سالمندی یک واقعیت بیولوژیکی است و ویژگی‌های آن با دوره‌های دیگر در زندگی انسان کمی‌متفاوت است. جمعیت سالمندان در جهان سریع‌تر از رده‌های سنی...

بایدها و نبایدهای سبک زندگی سالمندان – شادمان

آشنایی با سبک زندگی سالمندان انسان از روز تولد تا دوران پیری، از دوره‌های متفاوتی در زندگی گذر می‌کند. در هر دوره، رفتارها، خصوصیات و سبک زندگی فرد با تغییر...

چرا سالمندان ورزش نمی کنند؟

راهکارهای غلبه بر ورزش نکردن افراد در همه گروه های سنی، به خصوص سالمندان،

از خانه بیرون بیایید و ورزش کنید !

عوارض کم‌تحرکی در دوران سالمندی  ورزش نکردن  یکی از مشکلات جدی  است که امروزه در سراسر جهان با آن روبه‌رو هستیم و می‌توان گفت علت بسیاری از مشکلات جسمی شایع...

سالمندان دیابتی چه رژیم غذایی داشته باشند؟

لزوم مصرف زیاد سبزی در بین سالمندان

طرز رفتار احترام به سالمند خانه

لزوم پیدا کردن شغلی برای بعد از دوران بازنشستگی

مصرف پروتئین محافظ سالمند در برابر بیماری های مختلف

هرم غذایی مناسب سالمندان