اخبار سالمندان و بازنشستگان

logo-transparent

سبک زندگی سالمندی

نکاتی برای راحتی بیشتر سالمندان در منزل

سبک زندگی سالمندی

افزایش جمعیت سالمندان در کشور

سالمندان و احساس تنهایی

پیوند سالمندی با فرایندهای روانی و اجتماعی

فعالیت جسمانی سالمندان

اثر فعالیت جسمانی بر کیفیت سلامت سالمندان بسیاری از مردم برای به‌ دست آوردن مزیت‌های جسمانی و روان‌شناختی به طور منظم ورزش می‌کنند. شواهد، اثرات مثبت فعالیت جسمانی و ورزش...

غذاهای فوق‌العاده برای زنان سالمند

هوش هیجانی در سالمندان

مفهوم بهزیستی  روانشناختی در طول چند دهه اخیر، علاقه‌مندی به ارزیابی، پیگیری، بهبود کیفیت و سلامت زندگی سالمندان در بین پژوهشگران در سراسر دنیا به هدفی مهم تبدیل شده است....

رایج ترین کلیشه های دوران سالمندی چیست؟

کلیشه های دوره سالمندی کلیشه یک اصطلاح فرانسوی است و در فرهنگ امروزه برای کار یا فکری به کار می‌رود که از قبل و با توجه به شرایط، قابل پیش‌بینی...

نقش روابط اجتماعی در زندگی سالمندان

اهمیت حفظ روابط اجتماعی در سالمندی سالمندی دوران حساسی از زندگی بشر است. توجه به نيازها و مسائل آن از اهميت خاصی برخوردار است. يكی از حوزه‌های نيازمند توجه بيشتر...