اخبار سالمندان و بازنشستگان

logo-transparent

اخبار

ربات سالمندی در پارلمان انگلیس حاضر می‌شود!

قرار است برای نخستین بار در سه شنبه هفته آتی ربات سالمندی در پارلمان انگلیس حاضر شود تا قابلیت های …

نوشته‌های تازه