اخبار سالمندان و بازنشستگان

logo-transparent

اخبار

اصلاحات سن بازنشستگی به چه صورت است؟

آغاز فرایند جمع آوری اطلاعات بازنشستگان ایثارگر

بازنشستگان کشوری چه وام‌هایی را می‌توانند دریافت کنند

به روز رسانی اطلاعات بیماری زمینه‌ای سالمندان در سامانه‌های بهداشت

بازنگری در همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

تغییر در نحوه برقراری «بیمه عمر و حادثه» بازنشستگان کشوری

وام ۵۰ میلیونی برای خرید لوازم خانگی به بازنشستگان اعطا می‌شود

زدن چه ماسک‌هایی از نزدنشان بهتر است؟

قدرت خرید بازنشستگان تامین اجتماعی کاهش یافته است

بازنشستگان کشوری زیر پوشش «بیمه تکمیلی عمر و حادثه صبا» قرار گرفتند

نوشته‌های تازه