اخبار سالمندان و بازنشستگان

logo-transparent

ارتباطات اجتماعی سالمندان

سواد رسانه ای سالمند

تاثیر منفی سواد کم رسانه ای سالمندان به موضوعات کرونایی

پایین بودن سواد رسانه‌ای و مواجهه با محتوای تولیدشده توسط رسانه‌ها در جریان همه‌گیری کووید ـ ۱۹ می‌تواند سلامت افراد جامعه را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین این مطالعه به منظور بررسی آثار روان‌شناختی دنبال کردن رسانه‌ها بر سلامت روان سالمندان مقیم جامعه صورت گرفت.

اذیت و آزار سالمندان

۸ نشانه اذیت و آزار سالمندان + راه های تشخیص سوءاستفاده از سالمندان

سوءاستفاده از سالمندان نیز به مانند دیگر اقشار انجام می شود و این می تواند در ادامه اذیت و آزار سالمندان باشد، موضوعی که می توانیم با شناختن نشانه آن، مانع بروز و تکرار آن شویم.

رابطه جنسی رضایت از زندگی سالمندان را افزایش می دهد

کارهایی که قبل از ۶۰ سالگی حتما باید انجام شود

یک راهکار بسیار ساده برای تقویت مغز سالمندان

پیوند سالمندی با فرایندهای روانی و اجتماعی

نوشته‌های تازه