اخبار سالمندان و بازنشستگان

logo-transparent

تحصیل سالمندان

تحصیلات دانشگاهی

آیا تحصیلات دانشگاهی رابطه مستقیمی با پیری مغز دارد؟

مطالعات جدید نشان می‌دهد سالمندانی که پیشینه تحصیلات دانشگاهی دارند، نسبت به افرادی که تحصیلکرده نیستند، در سالمندی انحطاط مغزی …

آیا تحصیلات در بهبودی عملکرد حافظه سالمندان تاثیر دارد؟

چرا باید پدر و مادرمان را تشویق به ادامه تحصیل کنیم؟

نوشته‌های تازه