اخبار سالمندان و بازنشستگان

logo-transparent

معرفی کتاب

سیاحت غرب روایت ماجرای پس از مرگ و عالم برزخ

مرد صد ساله ای که از پنجره فرار کرد و ناپدید شد

غرور و تعصب، روایتی از چند داستان عاشقانه به‌هم‌پیوسته

کوری، رمانی تفکر انگیز/ کتابی که خواندنش توصیه می شود

کتابی که کیفیت زندگی بازنشستگان را به تصویر میکشد

لیست مجلات سالمندی + لینک

کتابی که قبل از پیر شدن باید بخوانید

انسان در جستجوی معنا، تاثیر گذار ترین کتاب آمریکا

هنر شفاف اندیشیدن کتابی که مسیر زندگی تان را تغییر می دهد

شادکامی و سبک زندگی در سالمندان، کتابی که خواندن برای همه ضروری است

نوشته‌های تازه