اخبار سالمندان و بازنشستگان

logo-transparent

معرفی کتاب

خدمات کتابخانه‌های عمومی

کتاب «استاندارد خدمات کتابخانه‌های عمومی برای سالمندان» منتشر شد

«استاندارد خدمات کتابخانه‌های عمومی برای سالمندان» با همراهی و همفکری ۱۰ نهاد مرتبط با سالمندی، برای ارائه خدمات باکیفیت برای …

سیاحت غرب روایت ماجرای پس از مرگ و عالم برزخ

مرد صد ساله ای که از پنجره فرار کرد و ناپدید شد

غرور و تعصب، روایتی از چند داستان عاشقانه به‌هم‌پیوسته

کوری، رمانی تفکر انگیز/ کتابی که خواندنش توصیه می شود

کتابی که کیفیت زندگی بازنشستگان را به تصویر میکشد

لیست مجلات سالمندی + لینک

کتابی که قبل از پیر شدن باید بخوانید

انسان در جستجوی معنا، تاثیر گذار ترین کتاب آمریکا

هنر شفاف اندیشیدن کتابی که مسیر زندگی تان را تغییر می دهد

نوشته‌های تازه