اخبار سالمندان و بازنشستگان

logo-transparent

روانشناسی سالمندان

دردسرهای دوران سالمندی چیست؟

دوران سالمندی دردسرهای خاص خودش را دارد که اعضای خانواده باید با سالمندان سازگار باشند. به گزارش شادمان، نباید گفت …

اختلاف زن و شوهر سالمند به خاطر چیست؟

علت ترس از رانندگی در بین سالمندان

لزوم برطرف شدن ترس سالمندان از مرگ

تحصیل در دوران سالمندی ابزار پیشگیرانه در برابر اختلالات روحی و روانی

لزوم تربیت فرزندان در نگه داشتن حرمت سالمندان

لزوم توجه به سلامت معنوی در بین سالمندان

لزوم حفظ مفید بودن و استقلال در بین سالمندان

تاثیر یوگا در بین سالمندان

لزوم اهمیت دادن به سالمندان و عشق ورزی به آنها چیست؟

نوشته‌های تازه