اخبار سالمندان و بازنشستگان

logo-transparent

گفتگو

صنعت گردشگری

آیا سالمندان در صنعت گردشگری مورد بی توجهی قرار گرفتند؟

سالمندان نه‌تنها در صنعت گردشگری مغفول مانده بلکه در طراحی فضای شهری نیز اساساً به آن توجه نشده، چراکه امکانات …

واحد مستقل

لزوم تشکیل واحد مستقل برای سالمندان

«احمد دلبری» رییس انجمن علمی سالمندشناسی در گفت وگویی اظهار داشت: جمعیت ۸ میلیونی سالمندان کشور نیاز دارد که یک …

کمبود شادی

کمبود شادی در سالمندان چه اثراتی دارد؟

یک روانشناس با بیان اینکه کمبود شادی در زندگی سالمندان اثرات جبران ناپذیری دارد، با اشاره به سندرم “آشیانه خالی”، …

جمعیت سالمندان

آیا جمعیت سالمندان کشور رو به افزایش است؟

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران می‌گوید جمعیت سالمندان کشور به سرعت در حال افزایش است و در این بین، مهم …

تاثیر فوق العاده نوشیدن شیر برای جلوگیری از پوکی استخوان

کارهایی که قبل از ۶۰ سالگی حتما باید انجام شود

توزیع بسته های بهداشتی میان سالمندان از سوی شهرداری تهران

جمله ای که هرگز نباید به همسرتان بگویید

گودیناف: زود بازنشسته نشو!

نوشته‌های تازه