اخبار سالمندان و بازنشستگان

logo-transparent

واکنش به بیماریهای دوران سالمندی

مراقبت از بیمار آلزایمری

راهنمای مراقبت از بیمار آلزایمری + ۷ دستور که باید رعایت شود

مراقبت از بیمار آلزایمری یکی از سخترین کارهایی است که مراقبین سالمند باید انجام دهند، برای اینکه بتوانیم یک مراقب خوب باشیم باید نکاتی را رعایت کنیم.

هشدار! خطر در کمین آنهایی که تنها خاطرات خوش را به یاد می آورند

مشکلات سالمندان در دوران کرونا

نوشته‌های تازه