اخبار سالمندان و بازنشستگان

logo-transparent

مشکلات بازنشستگان

پرداخت حقوق بازنشستگان

آیا تامین اجتماعی و بازنشستگی کشوری در پرداخت حقوق بازنشستگان با مشکل مواجه شدند؟

سخنگوی کمیسیون برنامه و ‌بودجه گفت که طبق گزارش‌های روسای سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری، آن ها در …

سلامت روان

بازنشستگان ۹۹ هنوز منتظر پاداش پایان خدمت هستند

تعداد زیادی از بازنشستگان سال گذشته، همچنان در انتظار دریافت پاداش پایان خدمت خود هستند. به گزارش شادمان، گذر عمر …

امید به زندگی

افزایش امید به زندگی مهمترین شاخص‌ برای سلامت است

اگر در حوزه ساماندهی امور مربوط به سالمندان و بازنشستگان برنامه ریزی دقیق انجام نشود، موفقیت ها کسب شده در …

واحد مستقل

لزوم تشکیل واحد مستقل برای سالمندان

«احمد دلبری» رییس انجمن علمی سالمندشناسی در گفت وگویی اظهار داشت: جمعیت ۸ میلیونی سالمندان کشور نیاز دارد که یک …

سالمندان مشغول کار

چند درصد سالمندان مشغول کار هستند؟

آمار دقیقی در کشور از این که چند درصد سالمندان مشغول کار هستند وجود ندارد ولی یک سوم بازنشستگان حداقل …

چگونه هنگام بازنشستگی دغدغه مالی نداشته باشیم؟

تعداد بازنشستگان زن صندوق بازنشستگی مشخص شد

با همسر بازنشست شده چگونه رفتار کنیم؟

گلایه های یک بازنشسته فرهنگی از حقوق های کم بازنشستگی

نوشته‌های تازه