اخبار سالمندان و بازنشستگان

logo-transparent

خطر ابتلای سالمندان دارای بیماری زمینه ای به کرونا

وخامت حال سالمندان

ابتلای سالمندان دارای بیماری زمینه ای به کرونا می تواند برای سلامتی آنها بسیار خطرناک باشد و حتی به مرگ بینجامد.

به گزارش شادمان، ارتباط برخی از بیماری‌های زمینه‌ای مانند دیابت و فشار خون با شدت بیماری کرونا مکرراً بررسی و اثبات شده است. ولی پژوهش در مورد این ارتباط در دوران سالمندی به طور اختصاصی کمتر انجام شده است. با افزایش سن امکان دارد اثر بیماری‌های زمینه‌ای در بروز پیامد ثأثیرگذار باشد.

بیشتر بخوانید:

اثر اپیدمی کرونا بر سالمندان

از طرفی سالمندی، خود به اندازه قابل توجهی دستگاه‌های بدن را دستخوش تغییر می‌کند. از این ‌رو هدف از این مطالعه، توصیف خصوصیات جمعیت‌شناختی و بالینی و بررسی همراهی بیماری‌های زمینه‌ای و ارتباط آن با افزایش درصد بستری در آی‌سی‌یو و مرگ ناشی از کووید ـ ۱۹ در سالمندان بود.

ابتلای سالمندان دارای بیماری زمینه ای به کرونا چه خطراتی دارد؟

مواد و روش ها: این مطالعه به صورت گذشته‌نگر در سالمندان مبتلا به کووید ـ ۱۹ بستری‌شده در بیمارستان بهارلو انجام شد. اطلاعات بیماران بستری‌شده شامل اطلاعات جمعیت‌شناختی، انواع بیماری‌های زمینه‌ای و همراه، نیاز به بستری در بخش مراقبت‌های ویژه یا عدم نیاز به آن و ترخیص با حال عمومی رضایت‌بخش یا فوت در بیمارستان از اسفند ۱۳۹۸ تا تیر ۱۳۹۹ از بانک اطلاعاتی کووید بیمارستان به صورت بدون نام استخراج شد.

از رگرسیون لجستیک نیز به منظور برآورد نسبت شانس به عنوان اندازه ارتباط متغیرها با پیامدهای مرگ و بستری در آی‌سی‌یو به صورت جداگانه استفاده شد.

ابتلای سالمندان دارای بیماری زمینه ای به کرونا

یافته ها: مجموعاً ۵۲۲ سالمند که در بیمارستان بهارلو بستری شده بودند، وارد مطالعه شدند. حدود ۷۷ درصد (۴۲۲ نفر) سالمندان نجات یافته بودند و ۲۳ درصد آن‌ها فوت کرده بودند. میانگین سن شرکت‌کنندگان ۴۴/۸‌±‌۵۵/۷۲ سال بود و حدود ۵۴ درصد (۲۸۱ نفر) آن‌ها مرد بودند.

نتایج رگرسیون لجستیک نشان داد شانس مرگ در شرکت‌کنندگانی که دو یا چند بیماری زمینه‌ای داشتند، ۶۹/۱ برابر (۶۹/۱=OR، ۹۱/۲-۹۷/۰=CI%95، ۰۴/۰=P) و شانس بستری در آی‌سی‌یو ۲۶/۲ برابر (۲۶/۲=OR، ۸۱/۳-۳۴/۱=CI 95 درصد، ۰۰۲/۰=P) سالمندانی بود که بیماری زمینه‌ای نداشتند که این مقدار از نظر آماری معنی‌دار بود.

نتیجه گیری: انتظار می‌رود نتایج ما تأثیری در مداخلات پیشگیرانه داشته باشد و به جای اتخاذ سیاست‌هایی که از سن تقویمی به عنوان یک شاخص کلی برای برآورد خطر استفاده می‌کنند، رویکرد هدفمندتری برای اولویت‌بندی افراد مسن با عوامل خطر اتخاذ شود. 

منبع: سالمند

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.