اخبار سالمندان و بازنشستگان

logo-transparent

بررسی عملکرد ورزشکاران سالمند در دوران کرونایی چیست؟

ورزشکار سالمند

به گزارش شادمان، اپیدمی‌ها تغییرات رفتاری و اجتماعی زیادی را در تمامی عرصه‌ها به وجود می‌آورند، ورزش نیز از این قاعده مستثنا نیست. هدف از این تحقیق واکاوی تجربه زیسته سالمندان ورزشکار تهرانی از همه‌گیری کووید ـ ۱۹ بود.
مواد و روش ها: این تحقیق از طریق روش کیفی و با استفاده از استراتژی پدیدارشناسی انجام شد. شانزده سالمند ورزشکار تهرانی با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند به عنوان مشارکت‌کننده انتخاب شدند. داده‌ها از طریق مصاحبه‌های عمیق و بدون ساختار جمع‌آوری شده و با استفاده از رویکرد هفت‌مرحله‌ای دیکلمن (۱۹۸۹) تجزیه و تحلیل شدند. 
یافته ها: بر اساس تجزیه و تحلیل انجام‌شده چهار دسته معانی برای تجربه زیسته سالمندان ورزشکار تهرانی از همه‌گیری کووید ـ ۱۹شناسایی شد که عبارت بودند از: تجربه انزوای روانی ـ اجتماعی و مرگ‌اندیشی فزاینده؛ به حاشیه رانده شدن ورزش سالمندی؛ تغییر ناخواسته سبک زندگی و درهم‌ریختگی خلق و خو؛ کنشگری فعال و خلاقانه ورزشی.
نتیجه گیری: سالمندان ورزشکار در شرایط همه‌گیری کووید ـ ۱۹ مضامین متعددی را تجربه کرده‌اند که در صورت تحلیل صحیح، مدنظر قرار دادن و به‌کارگیری آن‌ها می‌توان مدیریت بهتری را در ورزش سالمندی در شرایط اپیدمی‌ها شاهد بود. 

منبع: سالمند

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.