اخبار سالمندان و بازنشستگان

logo-transparent

اثر اپیدمی کرونا بر سالمندان

تاثیر کرونا

به گزارش شادمان، مطالعه حاضر با هدف مروری بر اثرات پاندمی کووید ـ ۱۹ بر سالمندان انجام شد. در این مطالعه مروری به مباحثی همچون علل شدت کووید ـ ۱۹ در سالمندان، مشکلات روان‌شناختی سالمندان،‌ ارتباط بیماری‌های زمینه‌ای با شدت کووید ـ ۱۹ و مقایسه کووید ـ ۱۹ با سایر پاندمی‌ها پرداخته شد.
مواد و روش ها: این مطالعه مروری نظام‌مند در سال ۲۰۲۰ با جست‌وجو در پایگاه‌های بین‌المللی جست‌وجوی اینترنتی انجام شد. برای جست‌وجوی ترکیبی از Boolean Operator (AND, OR) بدون محدودیت زمانی استفاده شد. استراتژی جست‌وجو به مقالات فارسی و انگلیسی با استفاده از کلیدواژه‌های سالمندان، کووید ـ ۱۹، مشکلات روان‌شناختی، انزوای اجتماعی، سوء‌رفتار، تبعیض سنی و کلیدواژه‌های انگلیسی covid-19, older adult, ageism, social isolation, Elder abuse, Psychological problems محدود شد. درنهایت براساس معیارهای ورود و خروج ۵۸ مقاله وارد مطالعه شدند.
یافته ها: نتایج حاصل از مطالعات استخراج شد و اثرات پاندمی کووید ـ ۱۹ بر سالمندان در هشت قسمت شامل «چرا بیماری کووید ـ ۱۹ بیشتر در سالمندان دیده می‌شود و عوارض بیشتری دارد؟»، «مرگ‌ومیر و عوارض کووید ـ ۱۹ در سالمندان چگونه است؟»، «کووید ـ ۱۹ و بیماری‌های زمینه‌ای»، «مشکلات روان‌شناختی ناشی از کووید ـ ۱۹ در سالمندان»، «سوء‌رفتار در سالمندان و کووید ـ ۱۹»، «کووید ـ ۱۹ و تبعیض سنی در سالمندان»، «مقایسه کووید ـ ۱۹ با سارس، ‌مرس و‌ آنفولانزا در سالمندان» و «مراقبت از سالمندان در دوران کووید ـ ۱۹» مورد بررسی قرار گرفت.
نتیجه گیری: همه‌گیری کووید ـ ۱۹ باعث چالش‌های جدی برای سالمندان در سراسر جهان شده است. برای مدیریت این چالش‌ها همه باید دست به کار شوند،‌ از مسئولین دولتی گرفته تا مردم و خانواده‌ها. دولت‌ها باید قوانینی در نظر بگیرند که احتمال سوء‌رفتار و تبعیض سنی به حداقل برسد و امکانات به مساوات در اختیار همه افراد جامعه بدون در نظر گرفتن سن و جنسیت قرار گیرند. خانواده‌ها نیز باید نسبت به افزایش انزوای اجتماعی در سالمندان هوشیار باشند و ارتباط خود را با آن‌ها حفظ کنند.

منبع: سالمند

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.