اخبار سالمندان و بازنشستگان

logo-transparent

هشدار؛ تفزایش سالمندان رها شده در خیابان

سالمندان رها شده

به گزارش شادمان، در خانه هایشان را بسته و به سمت پاتوق ‌همیشگی خود روانه می شوند. از چندین تقاطع شلوغ و ترافیک زده عبور میکنند و هیـــا‌هوی اتومبیل‌هــا را با ‌احتیاط پشت ســر می گذارند. کار هر روزشان همین است. درست شبیه یک پاورقی تکراری.‌دیگر سال هاست که زانوهایشان یاری نمی دهد تا پله های فلزی پل های عابر پیاده را فتح کنند و با امنیت ‌خاطر از خیابان ها بگذرند. سال هاست که اتوبوس سواری را کنار گذاشته اند تا مبادا در انبوه مسافران ‌نفسشان بگیرد و مجبور شوند دقیقه های طولانی به انتظار صندلی خالی بایستند. سال هاست با همه پیاده ‌روهای بـاریـک شهـر کنـار آمده و به پاتوق‌های کوچک همیشگی شان در گوشه یکی از پارک ها دل خوش کرده ‌اند. همین که کنار همسن و سالانشان بنشینند و یکی دو ساعت گپ بزنند برایشان کافی است و اینکه ‌دوباره در خانه ها‌یشان چشم روی هم بگذارند تا شاید فردا را ببینند، فردایی که هیچ فرقی با دیروز ‌ندارد و‌آسمان تهران همان رنگی است که بود.

در خانه هایشان را بسته و به سمت پاتوق ‌همیشگی خود روانه می شوند. از چندین تقاطع شلوغ و ترافیک زده عبور میکنند و هیـــا‌هوی اتومبیل‌هــا را با ‌احتیاط پشت ســر می گذارند. کار هر روزشان همین است. درست شبیه یک پاورقی تکراری.‌دیگر سال هاست که زانوهایشان یاری نمی دهد تا پله های فلزی پل های عابر پیاده را فتح کنند و با امنیت ‌خاطر از خیابان ها بگذرند. سال هاست که اتوبوس سواری را کنار گذاشته اند تا مبادا در انبوه مسافران ‌نفسشان بگیرد و مجبور شوند دقیقه های طولانی به انتظار صندلی خالی بایستند. سال هاست با همه پیاده ‌روهای بـاریـک شهـر کنـار آمده و به پاتوق‌های کوچک همیشگی شان در گوشه یکی از پارک ها دل خوش کرده ‌اند. همین که کنار همسن و سالانشان بنشینند و یکی دو ساعت گپ بزنند برایشان کافی است و اینکه ‌دوباره در خانه ها‌یشان چشم روی هم بگذارند تا شاید فردا را ببینند، فردایی که هیچ فرقی با دیروز ‌ندارد و‌آسمان تهران همان رنگی است که بود.

در جامعه امروز باید ارزش‌ها و استحکام اجتماعی احیا شود، باید توجه کنیم که تنهایی‌ها در جامعه آسیب به بار می‌آورد و شاید بهزیستی یکی از متولیان این موضوع باشد

دست کم برای سالمندان شهر، شرایط هیچ تفاوتی با ‌دیروز ندارد.‌آنها سالمندان شهری هستند که به گفته برخی صاحب نظران روز به روز بر تعداد جمعیت‌شان افزوده می شود ‌اگرچه هنوز هیچ کجای آن از امکانات وفضای مناسب برخوردار نیست و هنوز تا رسیدن به شاخص هایی چون ‌ایجاد زمینه مشارکت اجتماعی برای آنها، تشخیص به موقع پیشگیری از بروز بیماری ها و توجه به وضعیت ‌رفاهی این افراد فاصله بسیاری دارد.‌آنها سالمندان شهری هستند که هنوز هیچ سهم مناسبی از فضاهای عمومی، رسانه ها و وسایل حمل و ‌نقل عمومی به آنها اختصاص نیافته و بسیاری از فضاهای عمومی و خصوصی شهر برای استفاده این گروه از ‌افراد جامعه، سالم‌سازی نشده است و اینها همه در حالی است که بر اساس پیش بینی کارشناسان اجتماعی ‌در آینده با افزایش شدید تعداد سالمندان در شهر مواجه خواهیم بود .

تنهایی و افسردگی سالمندان

شاید مهم ترین مسئله‌ای که سالمندان شهر تهران از آن رنج می برند تنهایی باشد. تنهــایی در هـیــاهـوی ‌غـریب شهروندانی که به سمت زندگی هـای مـادی جـدیـد و گـرفتاری های متعدد شهرنشینی پیش می‌روند و در ‌این میان بیشتر آنها حـتـی تـوصـیـه هـای مکرر فرهنگی و دینی را نیز درباره احترام و نگهداری از سالمندان از یاد ‌برده انـد.‌در ایـن شـرایـط بـه گـفـتـه قـرایی مقدم آســیـب‌شـنـاس اجتماعی، احساس بیهودگی و افـسردگی در میان سالمندانی که در شهرهای بزرگی ‌چون تهران زندگی می‌کنند بیش از دیگر سالمندان است، چراکه در این شهرها روابط افـراد سـطـحـی‌تـر و کمتر از ‌روابط ساکنان شهرهای دیگر است و زندگی در فضای آپارتمانی نیز شیوه بــرخـورد افـراد بـا سـالـمـنـدان را تـحـت ‌الـشـعـاع قـرار می دهد.‌با این همه به نظر می رسد هنوز تنهایی یک میلیون سالمند تهرانی را کسی جدی نگرفته است و آنها همچنان ‌در وضعیت از دست دادن توانایی ها و دست و پا زدن در کمبود امکـانات رفاهی برای تامین زندگی به سر می‌برند.
گاهی کمبودها در عرصه استفاده از فضاهای تفریحی و فرهنگی شهر تا جایی است که دیگر کمتر کسی ‌از میان‌سالمندان به تنهایی های عمیق دوران کهولت سن می‌اندیشد و بیشتر دغدغه هایشان را یک عبور ‌ساده و کوتاه از خیابان های عریض تشکیل می دهد.

علی ربیعی در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان بهزیستی کشور که با حضور معاونان وزارت رفاه، سازمان بیمه سلامت و سازمان بهزیستی کشور برگزار شد اظهار داشت: پیشنهاد می‌دهم خیریه‌ای در مجلس برای ارائه خدمات به جامعه هدف سازمان بهزیستی تشکیل شود تا منشأیی برای خیر جمعی برای این سازمان بوده و ضمنا عقبه حقوقی و فکری ایجاد کند.

وی ادامه داد: عمر کاری ما ۴ سال و نهایتا ۸ سال است و به طور قطع نیاز به فکر و ایده جدید داریم. برای جابه‌جایی رئیس سازمان بهزیستی نیز استخاره کردم که آیه عجیبی آمد؛ در این جابه‌جایی مصلحت جامعه هدف و بهبود وضع آنها را مدنظر داشتم.

وزیر رفاه افزود: برای ما افزایش منابع، فکر و تحول بیشتر در سازمان بهزیستی مدنظر بود و در راستای اجرای برنامه‌های این سازمان باید درست تصمیم بگیریم چرا که در قبال خدا، امام، مقام معظم رهبری و شهدا مسئولیم و باید به ارزش‌های نظام جمهوری اسلامی اضافه کنیم، برخی افراد خود را وقف می‌کنند تا پایه‌های نظام مستحکم‌تر شود، امیدواریم ما نیز از این گروه باشیم؛ ما حق نداریم موفق نشویم ما به دولت، نظام و جامعه تعهد داریم.

گاهی کمبودها در عرصه استفاده از فضاهای تفریحی و فرهنگی شهر تا جایی است که دیگر کمتر کسی ‌از میان‌سالمندان به تنهایی های عمیق دوران کهولت سن می‌اندیشد و بیشتر دغدغه هایشان را یک عبور ‌ساده و کوتاه از خیابان های عریض تشکیل می دهد

ربیعی همچنین گفت: باید رفتارهای فراموش‌شده در جامعه را احیا کنیم و بهزیستی پایگاهی برای این امر است. در جامعه امروز باید ارزش‌ها و استحکام اجتماعی احیا شود، باید توجه کنیم که تنهایی‌ها در جامعه آسیب به بار می‌آورد و شاید بهزیستی یکی از متولیان این موضوع باشد، باید به ارزش‌ها زمانی برگردیم که افراد خود را برای ارتقای دیگر پل عبور می‌کردند. ما در دوران جنگ نیز نشاط اجتماعی داشتیم و این از برکات آن دوران بود.

وی با بیان اینکه وجوهی از کار در سازمان بهزیستی هنوز کشف نشده است، گفت: جامعه ما نیاز به نشاط اجتماعی دارد و باید بدانیم که پاشیدن پول در جامعه نشاط و خوشبختی نمی‌آورد. بهزیستی جزء گروه‌هایی است که همواره مورد تاکید امام (ره) بود، نباید بگذاریم صدای محرومان در جامعه خاموش شود و باید پناهگاه کودکانی باشیم که هیچ‌کس پناهگاه آنها نیست.
وزیر رفاه افزود: آمارها نشان می‌دهد که سالمندان رها شده در خیابان روبه افزایش هستند، در حالی که این موضوع در گذشته تنها در مورد برخی نوزادان اتفاق می‌افتاد. باید بدانیم که مساله معلول و سالمند مساله عاطفه و برگشت به زندگی است.

دست کم برای سالمندان شهر، شرایط هیچ تفاوتی با ‌دیروز ندارد.‌آنها سالمندان شهری هستند که به گفته برخی صاحب نظران روز به روز بر تعداد جمعیت‌شان افزوده می شود ‌اگرچه هنوز هیچ کجای آن از امکانات وفضای مناسب برخوردار نیست و هنوز تا رسیدن به شاخص هایی چون ‌ایجاد زمینه مشارکت اجتماعی برای آنها، تشخیص به موقع پیشگیری از بروز بیماری ها و توجه به وضعیت ‌رفاهی این افراد فاصله بسیاری دارد.‌آنها سالمندان شهری هستند که هنوز هیچ سهم مناسبی از فضاهای عمومی، رسانه ها و وسایل حمل و ‌نقل عمومی به آنها اختصاص نیافته و بسیاری از فضاهای عمومی و خصوصی شهر برای استفاده این گروه از ‌افراد جامعه، سالم‌سازی نشده است و اینها همه در حالی است که بر اساس پیش بینی کارشناسان اجتماعی ‌در آینده با افزایش شدید تعداد سالمندان در شهر مواجه خواهیم بود .

تنهایی و افسردگی سالمندان

شاید مهم ترین مسئله‌ای که سالمندان شهر تهران از آن رنج می برند تنهایی باشد. تنهــایی در هـیــاهـوی ‌غـریب شهروندانی که به سمت زندگی هـای مـادی جـدیـد و گـرفتاری های متعدد شهرنشینی پیش می‌روند و در ‌این میان بیشتر آنها حـتـی تـوصـیـه هـای مکرر فرهنگی و دینی را نیز درباره احترام و نگهداری از سالمندان از یاد ‌برده انـد.‌در ایـن شـرایـط بـه گـفـتـه قـرایی مقدم آســیـب‌شـنـاس اجتماعی، احساس بیهودگی و افـسردگی در میان سالمندانی که در شهرهای بزرگی ‌چون تهران زندگی می‌کنند بیش از دیگر سالمندان است، چراکه در این شهرها روابط افـراد سـطـحـی‌تـر و کمتر از ‌روابط ساکنان شهرهای دیگر است و زندگی در فضای آپارتمانی نیز شیوه بــرخـورد افـراد بـا سـالـمـنـدان را تـحـت ‌الـشـعـاع قـرار می دهد.‌با این همه به نظر می رسد هنوز تنهایی یک میلیون سالمند تهرانی را کسی جدی نگرفته است و آنها همچنان ‌در وضعیت از دست دادن توانایی ها و دست و پا زدن در کمبود امکـانات رفاهی برای تامین زندگی به سر می‌برند.
گاهی کمبودها در عرصه استفاده از فضاهای تفریحی و فرهنگی شهر تا جایی است که دیگر کمتر کسی ‌از میان‌سالمندان به تنهایی های عمیق دوران کهولت سن می‌اندیشد و بیشتر دغدغه هایشان را یک عبور ‌ساده و کوتاه از خیابان های عریض تشکیل می دهد.

علی ربیعی در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان بهزیستی کشور که با حضور معاونان وزارت رفاه، سازمان بیمه سلامت و سازمان بهزیستی کشور برگزار شد اظهار داشت: پیشنهاد می‌دهم خیریه‌ای در مجلس برای ارائه خدمات به جامعه هدف سازمان بهزیستی تشکیل شود تا منشأیی برای خیر جمعی برای این سازمان بوده و ضمنا عقبه حقوقی و فکری ایجاد کند.

وی ادامه داد: عمر کاری ما ۴ سال و نهایتا ۸ سال است و به طور قطع نیاز به فکر و ایده جدید داریم. برای جابه‌جایی رئیس سازمان بهزیستی نیز استخاره کردم که آیه عجیبی آمد؛ در این جابه‌جایی مصلحت جامعه هدف و بهبود وضع آنها را مدنظر داشتم.

وزیر رفاه افزود: برای ما افزایش منابع، فکر و تحول بیشتر در سازمان بهزیستی مدنظر بود و در راستای اجرای برنامه‌های این سازمان باید درست تصمیم بگیریم چرا که در قبال خدا، امام، مقام معظم رهبری و شهدا مسئولیم و باید به ارزش‌های نظام جمهوری اسلامی اضافه کنیم، برخی افراد خود را وقف می‌کنند تا پایه‌های نظام مستحکم‌تر شود، امیدواریم ما نیز از این گروه باشیم؛ ما حق نداریم موفق نشویم ما به دولت، نظام و جامعه تعهد داریم.

گاهی کمبودها در عرصه استفاده از فضاهای تفریحی و فرهنگی شهر تا جایی است که دیگر کمتر کسی ‌از میان‌سالمندان به تنهایی های عمیق دوران کهولت سن می‌اندیشد و بیشتر دغدغه هایشان را یک عبور ‌ساده و کوتاه از خیابان های عریض تشکیل می دهد

ربیعی همچنین گفت: باید رفتارهای فراموش‌شده در جامعه را احیا کنیم و بهزیستی پایگاهی برای این امر است. در جامعه امروز باید ارزش‌ها و استحکام اجتماعی احیا شود، باید توجه کنیم که تنهایی‌ها در جامعه آسیب به بار می‌آورد و شاید بهزیستی یکی از متولیان این موضوع باشد، باید به ارزش‌ها زمانی برگردیم که افراد خود را برای ارتقای دیگر پل عبور می‌کردند. ما در دوران جنگ نیز نشاط اجتماعی داشتیم و این از برکات آن دوران بود.

وی با بیان اینکه وجوهی از کار در سازمان بهزیستی هنوز کشف نشده است، گفت: جامعه ما نیاز به نشاط اجتماعی دارد و باید بدانیم که پاشیدن پول در جامعه نشاط و خوشبختی نمی‌آورد. بهزیستی جزء گروه‌هایی است که همواره مورد تاکید امام (ره) بود، نباید بگذاریم صدای محرومان در جامعه خاموش شود و باید پناهگاه کودکانی باشیم که هیچ‌کس پناهگاه آنها نیست.
وزیر رفاه افزود: آمارها نشان می‌دهد که سالمندان رها شده در خیابان روبه افزایش هستند، در حالی که این موضوع در گذشته تنها در مورد برخی نوزادان اتفاق می‌افتاد. باید بدانیم که مساله معلول و سالمند مساله عاطفه و برگشت به زندگی است.

منبع: تبیان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.