اخبار سالمندان و بازنشستگان

logo-transparent

خدمات ویژه رفاهی مخصوص سالمندان بالای ۶۵ سال پایتخت

با تصویب لایحه «آئین نامه مصوبه شهر دوستدار سالمند»، شهروندان بالای ۶۵ سال تهرانی از خدمات ویژه رفاهی و تفریحی شهرداری تهران بهره مند می شوند.

به گزارش شادمان، ادامه بررسی لایحه «آئین نامه مصوبه شهر دوستدار سالمند» دستور کار در دویست و هفتاد و دومین جلسه شورای شهر قرار گرفت.

در ابتدا محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر در توضیح این لایحه گفت: در مصوبه دوره گذشته، شهرداری تهران ملکف بوده تا دستورالعملی برای این منظور به شورا تقدیم کند و حال شهرداری در حال عمل به مصوبه شورای شهر است. البته اساساً این لایحه وجه بودجه‌ای دارد و باید به این بعد آن نیز توجه شود.

وی افزود: کلیات این لایحه سن سالمند، جامعه هدف یعنی شهروندان بالای ۶۰ سال، دوره اجرای دستورالعمل مبنی بر اجرای آن به مدت دو سال با هدف احترام به سالمندان و افزایش خدمات رفاهی و فرهنگی به این قشر را تعیین کرده است. شهرداری مراکزی را دارد که در آن به سالمندان خدماتی را ارائه می‌دهد و این کارت نیز به صورت الکترونیکی شارژ می‌شود تا سالمند بتواند از خدمات این مراکز استفاده کنند.

در ادامه احمد مسجد جامعی عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا شهر درباره این طرح گفت: در حال حاضر بسیاری از مراکز تفریحی و خدماتی شهرداری به بخش خصوصی واگذار شده است در نتیجه با اعطای این کارت به سالمندان این افراد عملاً از مکان خاصی نمی‌توانند استفاده کنند. باید یک ضمانت برای استفاده از این کارت‌ها در نظر گرفته شود. موضوع دیگر توجه به سلامت سالمندان است.

سپس محمدرضا جوادی یگانه معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران گفت: ضرورت تکریم سالمندان در شهر وجود دارد و در حال حاضر به این عزیزان خدمات مختلف داده می‌شود. اگر دوستان نگران بودجه این طرح هستند باید بدانند که در حال حاضر نیز این خدمات ارائه می‌شود و بودجه آن نیز موجود است.

سپس محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران در واکنش به گفته‌های جوادی یگانه گفت: هیچکس نگران موضوع تأمین بودجه این طرح نیست.

کلیات این لایحه با ۱۹ رأی موافق به تصویب اعضای شورای شهر رسید.

حجت نظری عضو شورای شهر نیز در پیشنهادی درباره سن سالمندی گفت: در این لایحه اصطلاح سالمند جوان یا میانسال وجود ندارد و تفیکیکی برای این افراد قائل نشده است.

ناهید خداکرمی عضو شورای شهر نیز گفت: به همین منظور پیشنهاد بنده این است که سن سالمندی در لایحه مذکور به ۶۵ سال تغییر کند.

در نهایت این پیشنهاد با ۲۰ رأی موافق به تصویب رسید.

در ادامه پیشنهاد تغییر عنوان کارت خدمات سالمندی به کارت ویژه تکریم از سوی حجت نظری مطرح شد.

زهرا نژآد بهرام عضو هیت رئیسه شورای شهر در مخالفت با این پیشنهاد گفت: سالمندی بخشی از مراحل زندگی است و توهین یا ضعف و ناتوانی نیست در نتیجه نباید با این عنوان به این شکل برخورد کرد و نام آن را تغییر داد. سالمندی یک هویت است و نیازی به حذف این عنوان نیست.

زهرا صدر اعظم نوری عضو شورای شهر در موافقت با این پیشنهاد گفت: سالمندی توهین نیست و عنوانی مقدس است اما با این حال اگر به فردی بگویید سالمند، ناراحت می‌شود در نتیجه تغییر این عنوان به صلاح است.

جوادی یگانه نیز گفت: اگر یک کارتی وجود داشته باشد که سالمندی به یک افتخار تبدیل شود، امری مطلوب است و همین عنوان موجب تکریم سالمندی می‌شود.

در نهایت این پیشنهاد با ۸ رأی موافق به حد نصاب تصویب در شورای شهر نرسید.

سپس نظری در پیشنهاد دیگری درباره ماده ۲ این طرح گفت: در این ماده آمده که اجرای لایحه ۲ و ادامه اجرای آن منوط به لایحه و گزارش عملکرد شهرداری است. لذا پیشنهاد بنده این است که اعتبار دو ساله طرح را حذف کنیم تا طرح برای همیشه اجرا شود.

بهاره آروین در مخالفت با این پیشنهاد گفت: حذف این متن موجب می‌شود تا اجرای طرح بدون ارائه گزارش یا ضمانت اجرایی ادامه یابد.

این پیشنهاد با ۱۵ رأی موافق به تصویب رسید.

در ادامه نیز نظری در پیشنهاد دیگری گفت: باید در این طرح یک استثنا بگذاریم که بازنشستگان زیر ۶۵ سال با حداقل ۶۰ سال سن نیز بتوانند از این خدمات استفاده کنند.

ناهید خداکرمی عضو شورای شهر در مخالفت با این پیشنهاد گفت: این لایحه برای حمایت از سالمندان است نه بازنشستگان در نتیجه مشمول شدن بازنشستگان در این لایحه کار را سخت خواهد کرد.

سپس افشین حبیب زاده گفت: باید تفکیکی میان افراد ایجاد شود چرا که به عنوان مثال یک کارگر ۶۵ ساله با یک بازنشسته ۶۰ ساله یکسان نیست به همین دلیل افراد بازنشسته زیر ۶۵ سال نیز باید بتوانند از این خدمات استفاده کنند.

جوادی یگانه نیز در این باره گفت: یک سوم سالمندان تهران بین ۶۰ الی ۶۵ سال هستند. این طرح موجب شده تا زنان خانه دار، بازنشستگان و غیره را از این خدمات محروم کنیم و تنها به یک قشر خدمات ارائه می‌دهید.

محمد جواد حق شناس رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر نیز در موافقت با این پینشهاد گفت: ما با این لایحه در حال ایجاد تبعیض هستیم و نمی‌توان ارائه برخی خدمات را محدود به افراد بالای ۶۵ سال کرد.

در نهایت این پیشنهاد با ۶ رأی به حد نصاب تصویب در شورا نرسید.

سپس آروین پیشنهاد دیگری درباره حذف تبصره ماده ۲ این لایحه مطرح کرد که با ۱۶ رأی موافق به تصویب رسید.

در پایان نیز ماده ۲ لایحه شهر دوستدار سالمند به تصویب اعضای شورای شهر رسید اما بررسی دیگر پیشنهادات لایحه مذکور به جلسه بعدی شورای شهر موکول شد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.