اخبار سالمندان و بازنشستگان

logo-transparent

مراقبت از سالمندان در منزل مشمول بیمه می شود؟

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بیمه سلامت گفت: ضروری است پیش بینی‌های لازم را در مواجهه با پدیده سالمندی در بسته‌های خدمتی و برنامه‌های آتی سازمان بیمه سلامت داشته باشیم و در این راستا باید از تجربه‌های موفق بین المللی بهره بگیریم.

به گزارش شادمان، سید مهدی میرشاه ولد افزود: بخش قابل توجهی از  هزینه‌های مربوط به سالمندی در کشور ما در حوزه بستری انجام می شود و در حال حاضر مراقبتهای بعد از درمان در منزل فاقد پوشش های بیمه ای است.

وی ادامه داد: همچنین باید برنامه ریزی‌هایی در زمینه خدمات  مراقبت در منزل و توانبخشی انجام شود. باید به این سمت حرکت کنیم که خدمات مراقبت از سالمند هم  مورد توجه قرار گرفته و تبدیل به یک تکلیف قانونی شود.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بیمه سلامت بیان کرد: باید برای دوره سالمندی فکر کرده و به این توجه کنیم که درصد بالایی از سالمندان دچار درمان‌های پر هزینه می‌شوند. اگر بعضی غربالگری‌ ها در محدوده‌های سنی مشخصی بخصوص در دوران میانسالی اجباری شود، نتیجه این خواهد بود که در سالمندی، سالمندان با مشکلات و بیماریهای کمتری مواجه شوند.

وی افزود: باید از تجربه‌های خوب دنیا در زمینه مراقبت‌های سالمندی و حمایتهای بیمه ای خدمات سلامت  مربوط به دوران سالمندی استفاده کنیم.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.