اخبار سالمندان و بازنشستگان

logo-transparent

ماده ۱۱ قانون کار چه می گوید؟

ماده ۱۱ قانون کار مدت دوره آزمایشی استخدام کارگر را توافقی میداند اما در تبصره ای حداکثر آنرا ۳ ماه عنوان کرده است.

به گزارش شادمان، مباحث مربوط به استخدام و عقد قرارداد میان کارگر و کارفرما همیشه از موضوعات پر چالش بوده است.
یکی از مواردی که معمولا کارگر و کارفرما بر سر آن به اختلاف می خورند، مدت دوره آزمایشی پیش از عقد قرارداد است.
در این ارتباط ماده ۱۱ قانون کار می گوید: طرفین می توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد بدون اخطار قبلی و بی آن که الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه کار را قطع نماید. در صورتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نمایند کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود.

همچنین در تبصره ای ذیل ماده ۱۱ قانون کار ذکر کرده است که مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود. حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه می باشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.