اخبار سالمندان و بازنشستگان

logo-transparent

مرحله دوم همسان سازی حقوق بازنشستگان انجام می شود؟

مدیرکل مستمری سازمان تأمین اجتماعی درباره مرحله دوم متناسب سازی حقوق بازنشستگان این سازمان گفت: برنامه ای برای این کار نداریم.

به گزارش شادمان، ناهید حیدری درباره با متناسب سازی حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی گفت ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی هستند و از مرداد ماه که حقوق این افراد متناسب سازی شد تا به امروز حقوق آنها بر اساس متناسب سازی انجام شده به حساب بازنشستگان واریز میشود

حیدری در باره این که آیا مرحله دوم متناسب سازی برای حقوق بازنشستگان انجام خواهد شد یا خیر گفت:در این زمینه برنامه ای وجود ندارد؛ حقوق حداقل بگیران بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی که در اسفندماه ۹۸ یک میلیون و ۶۲۰ هزار بود با متناسب سازی در مرداد ماه با ۳۰ سال سابقه به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. این رقم برای حداقل بگیران سازمان تأمین اجتماعی با ۳۵ سال سابقه به ۳ میلیون تومان افزایش یافته است

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.