اخبار سالمندان و بازنشستگان

logo-transparent

ماده ۸۰ قانون کار چه می گوید؟

شاید شما نیز به عنوان کارفرما وسوسه شده باشید تا کارگران زیر ۱۸ سال را استخدام کنید، اما قانون در این مورد چه می گوید؟

به گزارش خبرنگار شادمان، این روزها متقاضیان کار که هنوز به ۱۸ سال نرسیده اند، رو به افزایش است و تعدادی از کارفرمایان نیز آنها را استخدام می کنند.
اما مطابق قانون به کار گرفتن افراد زیر ۱۵ سال ممنوع است.
ماده ۷۹ قانون کار به صراحت نوشته: «به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است .»
اما شاید برای کارفرمایان سوال باشد که تکلیف استخدام کارگر بین ۱۵ تا ۱۸ سال چیست؟ ایا قانون اجازه استخدام این افراد را می دهد؟
در جواب باید گفت که ماده ۸۰ قانون کار در این ارتباط نوشته است: «کارگری که سنش بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام باشد ، کارگر نوجوان نامیده می شود و در بدو استخدام باید توسط سازمان تامین اجتماعی مورد آزمایش های پزشکی قرار گیرد.»

بیشتر بخوانید:
ماده ۲۹ قانون کار چه می‌گوید؟

ماده ۷۴ قانون کار چه می گوید؟

ماده ۲۴ قانون کار چه می گوید؟

ماده ۲۵ قانون کار چه می‌گوید؟

ماده ۶ قانون کار چه می گوید؟

ماده ۳۲ قانون کار چه می گوید؟

ماده ۸۵ قانون کار چه می‌گوید؟

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.