اخبار سالمندان و بازنشستگان

logo-transparent

خطر سوءتغذیه در کمین سالمندان تنها

یافته‌های یک پژوهش نشان داد که نیمی از سالمندان بررسی‌شده احساس تنهایی می‌کنند.

به گزارش شادمان، روند روبه‌رشد جمعیت سالمندان در ایران و جهان باعث شده است که در سال‌های اخیر، سالمندی سالم در کشورهای مختلف مورد توجه برنامه‌ریزان وسیاست‌گذاران قرار گیرد. بی‌توجهی به نیازهای روانی و اجتماعی سالمندان می‌تواند از طریق بروز پیامدهایی مثل انزوای اجتماعی و احساس تنهایی، سالمندی سالم و فعال را مورد تهدید قرار دهد.

عوامل متعددی مانند تجربه فقدان و ابتلا به بیماری‌های جسمی و روانی، باعث تجربه احساس تنهایی در سالمندان می‌شود. این موضوع باعث تغییر در ابعاد مختلف سبک زندگی افراد به ویژه وضعیت تغذیه سالمندان می‌شود و از طریق کاهش انگیزه سالمند برای انجام رفتارهای ارتقا دهنده سلامت، می‌تواند بر وضعیت تغذیه آن‌ها تاثیرگذار باشد.

بررسی و تشخیص مشکلات احتمالی سالمندان می‌تواند کیفیت زندگی این گروه از افراد جامعه را افزایش دهد. به همین دلیل پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی بابل به بررسی ارتباط بین احساس تنهایی و وضعیت تغذیه سالمندان پرداختند. در این مطالعه «مریم صادقی حصاری» و «عباس شمسعلی‌نیا» به همراه همکارانشان مشارکت داشتند.

این مطالعه در بازه زمانی اردیبهشت تا مردادماه ۱۳۹۷، در کانون بازنشستگان تامین اجتماعی، آموزش و پرورش و مرکز بهداشت شهرستان رامسر انجام شد و ۴۴۰ نفر از سالمندان این مراکز مورد بررسی قرار گرفتند.

در بررسی‌های جمعیت‌شناختی مشخص شد که میانگین سنی این افراد حدود ۶۵ سال است و از این تعداد ۲۸۸ نفر مرد و ۱۵۲ نفر زن بودند.

نتایج این مطالعه نشان داد که از ۶۸ نفر سالمند بدون احساس تنهایی، حدود ۸۵ درصد وضعیت تغذیه‌ای عادی، از ۳۱۷ نفر دارای احساس تنهایی کم، حدود ۸۰ درصد وضعیت تغذیه عادی و از ۵۲ نفر سالمند دارای احساس تنهایی متوسط، ۶۳.۵ درصد در معرض خطر ابتلا به سو تغذیه بودند.

یافته‌های این مطالعه نشان داد که بین احساس تنهایی و وضعیت تغذیه سالمندان رابطه معکوس معنی‌دار وجود دارد و افرادی که احساس تنهایی بیشتری دارند،‌ از وضعیت تغذیه مناسبی برخوردار نیستند.

به گفته پژوهشگران این مطالعه؛ توجه به وضعیت روانشناختی سالمندان از جمله احساس تنهایی ضروری است. بر همین اساس نیاز است که سیاست‌گذاران نظام سلامت، تسهیلاتی در زمینه برگزاری کلاس‌های مشاوره رایگان در جهت ارائه راهکارهای کاهش احساس تنهایی سالمندان، ارائه کنند.

همچنین این پژوهشگران می‌گویند: «اجرای برنامه‌های آموزش ضمت خدمت برای پرستاران و نیز طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی مناسب برای سالمندان در زمینه‌های مربوطه برای کاهش احساس تنهایی و بهبود وضعیت تغذیه سالمندان مفید و موثر خواهد بود».

نتایج این مطالعه به صورت مقاله علمی پژوهشی با عنوان «ارتباط بین احساس تنهایی و وضعیت تغذیه سالمندان شهرستان رامسر» در مجله بالینی پرستاری و مامایی،‌ منتشر شده است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.