اخبار سالمندان و بازنشستگان

logo-transparent

انواع بازنشستگی کدامند؟

به گفته معاون توسعه و تعمیم امور بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی مردان بالای ۵۰ سال و زنان بالای ۴۵ سال با ۳۰ سال سابقه کار می‌توانند درخواست بازنشستگی دهند اما امکان خرید سابقه بیمه وجود ندارد.

به گزارش شادمان، مجید حسن‌زاده، معاون توسعه و تعمیم امور بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی به تشریح آخرین جزئیات انواع بازنشستگی پرداخت و تاکید کرد که امکان خرید سابقه بیمه وجود ندارد.

بیشتر بخوانید:

سن بازنشستگی در ایران چند است؟

 

وی گفت: بر اساس ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی، مردان بالای ۵۰ سال و زنان بالای ۴۵ سال با ۳۰ سال سابقه کار می‌توانند درخواست بازنشستگی دهند و همچنین افراد بالای ۳۵ سال سابقه بدون شرط سنی می‌توانند تقاضای بازنشستگی داده و از مستمری کامل برخوردار شوند.

حسن زاده با بیان اینکه مردان ۶۰ ساله و زنان ۵۰ ساله که حداقل ۲۰ سال سابقه بیمه داشته باشند نیز می‌توانند بازنشسته شوند افزود: در صورتی که با این ضوابط مستمری آنها کمتر از حداقل دستمزد باشد، میزان مستمری آنها به حداقل خواهد رسید.
 

بیشتر بخوانید:

شرایط بازنشستگی در ایران کدامند؟

وی ادامه داد: بر اساس تبصره ۴ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی زنان کارگر بیمه شده تأمین اجتماعی به شرط دارا بودن ۴۲ سال سن و ۲۰ سال سابقه می‌توانند از مزایای بازنشستگی برخوردار شوند.

به گفته معاون توسعه و تعمیم امور بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی، افرادی که زیر ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند و سن مردان ۶۰ و زنان ۵۵ سال است با داشتن یک سال سابقه می‌توانند مابقی سابقه را تا ۱۰ سال خریداری کنند و با ۱۰ سال سابقه بازنشسته شوند.
 

بیشتر بخوانید:

مسائل روانی و اجتماعی بازنشستگی در ایران
 

وی یادآور شد: تفاوت این نوع بازنشستگی با بازنشستگان با ۲۰ سال سابقه این است که این افراد زیر حداقل را دریافت می‌کنند که حدود یک سوم مستمری می‌شود چرا که با ۱۰ سال معادل ۱۰ روز حقوق دریافت خواهند کرد.

حسن زاده افزود: فردی که کمتر از ۳۰ سال و یا ۲۰ سال سابقه دارد، می‌تواند مابقی را خریداری کند یا خیر؟  بر اساس مبانی و اصول بیمه‌های اجتماعی و محاسبات بیمه‌ای در تأمین اجتماعی خرید سابقه موضوعیت ندارد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.