اخبار سالمندان و بازنشستگان

logo-transparent

توجه به امر ورزش و اردو برای ایثارگران / مشارکت ایثارگران در برنامه های فرهنگی بنیاد شهید

سردار سلیمانی درباره جزئیات برنامه های بنیاد شهید برای ورزش ایثارگران و خانواده‌هایشان توضیحاتی داد.

سردار یعقوب سلیمانی معاون فرهنگی آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران در گفت وگو با خبرنگار شادمان، اظهار کرد: باید برنامه‌هایی که میخواهیم به آن توجه داشته باشیم را به خود جامعه ایثارگران مشارکت دهیم.

معاون فرهنگی آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران افزود: ظرفیت های خوبی در جامعه ایثارگری وجود دارد و این امکان را دارند که خود افراد مجری باشند و برنامه ریزی کنند.

وی با بیان اینکه حتی افراد می‌توانند نظارت در برنامه‌ها نیز داشته باشند گفت: ما باید راهبرد و سیاست ها را مشخص کنیم.

سردار سلیمانی بیان کرد: یکی از برنامه های ما در همین موضوع، بحث ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است و باید از خودمان شروع کنیم.

معاون فرهنگی آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: ما ظرفیت های خوبی در اختیار داریم که متاسفانه نمی‌توانیم از آنها خوب استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه باید نوآوری و اثرگذاری در برنامه ها وجود داشنه باشد و سبک زندگی در برنامه‌ها مورد توجه باشد گفت: برنامه ها باید در جامعه و مخاطبان ما آثار و اثرات خود را به جای گذارند.

سردار سلیمانی بیان کرد: باید سعی کنیم برنامه های اثر گذاری را انجام دهیم.

معاون فرهنگی آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران افزود: نگاه ما توجه و احتمام به نقش دادن به مردم و مشارکت هست و تلاش داریم هم افزایی ایجاد شود، همچنین باتوجه به وضعیت اقتصادی موازی کاری کمتر شود.

وی با بیان اینکه تفاهم نامه هایی با رویکرد فرهنگی در حال انجام است گفت: اگر توجه ویژه ای به بحث ورزش، اردو و نشاط ایثارگران و خانواده آنها داشته باشیم، هم پیشگری کرده ایم و هم در تحکیم خانواده گام برداشته ایم.

سردار سلیمانی ادامه داد: چراکه اگر جانبازی به بیمارستان برورد باید هزینه زیادی انجام داد، اما اگر قبل از این اتفاق پیشگیری داشته باشیم و ساز وکار حضور افراد در اردو و سفرهای دسته جمعی و امر ورزش را با مشارکت خود ایثارگران داشته باشیم، در امر پیشگیری و تحکیم خانواده گام خوبی برداشته ایم.

انتهای پیام/

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.