اخبار سالمندان و بازنشستگان

logo-transparent

سالمندان اجتماعی طراوت و شادابی بیشتری دارند

افراد سالخورده ای که با افراد دیگر در جامعه خود ارتباط برقرار می کنند، طراوت و شادابی بیشتری دارند در مقابل، انزوای اجتماعی منجر به کاهش پتانسیل شناختی آنها به عنوان متغیر مستقل می شود.

به گزارش خبرنگار گروه شادمان،سالمندی به عنوان یک پدیده جهانی به دلیل بهبود علوم پزشکی، آموزش و در نتیجه توسعه در امید به زندگی رخ داده است، مطابق آمار سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۱۵، تعداد افراد بالای ۶۰ سال کل جهان ۸۴۱ میلیون نفر بود که برآورد میشود این تعداد تا سال ۲۰۵۰ به دو برابر خواهد رسید.
در کشور ایران بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۷۵، سالمندان بالای ۶۰ سال حدود ۶ /۶ درصد کل جمعیت را شامل میشدند که بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ این میزان به حدود ۳/۷ درصد رسیده است و پیش بینی میشود تا سال ۱۴۲۹ به ۲۴/۹درصد برسد.

در کشور ایران سالمندان حدود ۸ %جمعیت کل کشور را تشکیل میدهند.بنابراین با توجه به افزایش جمعیت سالمند توجه به کیفیت زندگی آنها ضرورت می یابد. چالش های بهداشت سالمندان عبارتند از: فعالیت فیزیکی محدود، کاهش ظرفیت حیاتی، ضعف قدرت عضلانی، انعطاف پذیری محدود، کاهش توده استخوان.

هدف اصلی برنامه های بهداشت سالمندی حفظ و بهبود توانایی های فرد در انجام فعالیتهای مانن د شستن لباس، توالت و غذا خوردن است، که به عنوان فعالیت روزمره سالمندان در ارائه استقلال و بهبود سبک زندگی سالمندان بسیار مهم است. اگر آنها استقلال خود را از دست بدهند، منجر به بستری شدن در بیمارستان، افزایش هزینه و مرگ و میر می شود.

افراد سالخورده ای که با افراد دیگر در جامعه خود ارتباط برقرار می کنند و از منابع  اطلاعاتی  بیشتری برای حل مشکلات روزانه استفاده می کنند، طراوت و شادابی بیشتری دارند در مقابل، انزوای اجتماعی منجر به کاهش پتانسیل شناختی آنها به عنوان متغیر مستقل می شود.

بنابراین اگرچه دوستی و حمایت مفاهیمی به قدمت ارتباطات انسان است. مفهوم حمایت اجتماعی نسبتا جدید است. امروزه ، هر ناخوشی و حادثه سلامت با حمایت اجتماعی مطالعه میشود .با توجه به موارد بالا، در پژوهش حاضر به بررسی فعالیت روزمره سالمندان در سالمندان جامعه روستایی و اثر حمایت اجتماعی درک شده و متغیرهای زمینه ای بر آن پرداخته شده است.

بیشتر بخوانید: تاثیر روغن به لیمو بر اختلالات خواب سالمندان

در بیشتر سالمندان از نظر فعالیت روزمره سالمندان مستقل بودند و سطح فعالیت روزمره سالمندان با بیشتر متغیرهای زمینه ای و حمایت اجتماعی ارتباط معنی دار آماری داشت . از آنجا که سطح فعالیت روزمره سالمندان و حمایت اجتماعی در دوران سالمندی میتواند مورد تهدید قرار گیرد لازم است مراقبان سلامت از طریق برنامه های آموزشی و نیز بررسی دوره ای وضعیت جسمانی موجب افزایش حمایت اجتماعی و حفظ و ارتقاء زندگی سالم و فعال برای آنها شوند. از مشکالت و محدودیت مطالعه حاضر این بود که نتایج این مطالعه ممکن است قابل تعمیم به سایر نقاط نباشد . پیشنهاد می گردد که مطالعاتی مشابه در سایر مناطق روستایی دارای گروه های اقلیت مذهبی و قومی با توزیع اقلیمی جغرافیایی متفاوت نیز انجام و نتایج آنها با هم مقایسه گردد. هر چند که در این مطالعه سالمندان سالم مورد بررسی قرار گرفتند و وجود بیماری های تشخیص داده شده به عنوان معیار خروج در نظر گرفته شد اما ممکن بود که بعضی از سالمندان از وجود بیماری در خود آگاهی الزم را نداشته باشند، بنابراین پیشنهاد می گردد که در مطالعات بعدی معایناتی توسط پزشک به عنوان معیار ورود سالمندان به مطالعه صورت گیرد.

این پژوهش با عنوان ارتباط بین حمایت اجتماعی و کیفیت فعالیت روزمره سالمندان جامعه روستایی، توسط مهین نظری، فاطمه جوکار عبدالرحیم و اسداللهی در بهار ۹۹ در نشریه علمی پژوهشی سالمند منتشر شده است، شما می‌توانید با کلیک بر روی عنوان ارتباط بین حمایت اجتماعی و کیفیت فعالیت روزمره سالمندان جامعه روستایی، متن کامل این مقاله را مشاهده کنید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.