اخبار سالمندان و بازنشستگان

logo-transparent

حمایت اجتماعی لازمه زندگی سالمندان

روند رو به رشد پدیده سالمندی لزوم توجه به فعالیت روزمره سالمندان و حمایت اجتماعی آنان را به عنوان عامل موثری در ارتقا سلامت سالمندان باید دانست.

به گزارش خبرنگار گروه شادمان،انجام فعالیت های داوطلبانه و فعالیت بدنی، افراد سالمند را قادر می سازد تا بیشتر کار کنند. مطالعات نشان داده اند که فرآیندهای مختلف در عدم توانایی وجود دارد، ناتوانی سالمندان بعنوان اختلال در فعالیت های روزانه تعریف می شود که باعث وابستگی بیشتر می شود.

این امر نشان دهنده اهمیت این موضوع است و باید با توجه به نیاز شدید جامعه، برنامه ریزی های بهداشتی درمانی مناسب این گروه سنی تهیه و اجرا شود. حمایت اجتماعی عامل مهمی در حفظ و ارتقاء سالمت جسمی و شناختی مرتبط با مشارکت در امور زندگی است و نبود آن منجر به بیماری میشود.

حمایت اجتماعی به عنوان شبکه ای از ارتباطات توصیف میشود که موجب تسهیل رفتارهای ارتقاء سلامتی میشود، همچنین حمایت اجتماعی به عنوان حمایت های طلاعاتی، عاطفی، ابزاری و ارزیابی که از روابط بین فردی به دست می آید، شناخته می شود، به این معنی که مردم در محیط اطراف احساس امنیت و کفایت می کنند. تعاملات اجتماعی با روابط مثبت یا منفی با خانواده، همسالان، جوامع و مؤسسات در سطح وسیع جامعه اشاره دارد .

افراد سالخورده ای که با افراد دیگر در جامعه خود ارتباط برقرار می کنند و از منابع اطلاعاتی بیشتری برای حل مشکلات روزانه استفاده می کنند، طراوت و شادابی بیشتری دارند در مقابل، انزوای اجتماعی منجر به کاهش پتانسیل شناختی آنها به عنوان متغیر مستقل می شود و افراد سالخورده که با خویشاوندان خود زندگی می کنند دارای سلامت جسمی، ذهنی و احساسی بیشتری نسبت به کسانی هستند که تنها زندگی می کنند.
 
افراد سالخورده ای که با افراد دیگر در جامعه خود ارتباط برقرار می کنند و از منابع اطلاعاتی بیشتری برای حل مشکلات روزانه استفاده می کنند، طراوت و شادابی بیشتری دارند در مقابل، انزوای اجتماعی منجر به کاهش پتانسیل شناختی آنها به عنوان متغیر مستقل می شود.

افراد سالخورده که با خویشاوندان خود زندگی می کنند دارای سلامت جسمی، ذهنی و احساسی بیشتری نسبت به کسانی هستند که تنها زندگی می کنند، علاوه بر این، حمایت اجتماعی به عنوان پیش بینی کننده ارتباط بین افسردگی و فعالیت های زندگی روزمره شناخته شده است.

یک مطالعه در مورد تأثیر تسهیل کنندگان حمایت اجتماعی نشان داد که حمایت اجتماعی نمی تواند اثرات منفی افسردگی را تحت تأثیر فعالیت روزمره سالمندان خنثی کند، بنابراین اگرچه دوستی و حمایت مفاهیمی به قدمت ارتباطات انسان است.

مفهوم حمایت اجتماعی نسبتا جدید است. امروزه، هر ناخوشی و حادثه سلامت با حمایت اجتماعی مطالعه میشود .با توجه به موارد بالا، در پژوهش حاضر به بررسی فعالیت روزمره سالمندان در سالمندان جامعه روستایی و اثر حمایت اجتماعی درک شده و متغیرهای زمینه ای بر آن پرداخته شده است.

نتیجه گیری نتایج مطالعه نشان داد بیشتر سالمندان از نظر فعالیت روزمره سالمندان مستقل بودند و سطح فعالیت روزمره سالمندان با بیشتر متغیرهای زمینه ای و حمایت اجتماعی ارتباط معنی دار آماری داشت . از آنجا که سطح فعالیت روزمره سالمندان و حمایت اجتماعی در دوران سالمندی میتواند مورد تهدید قرار گیرد لازم است مراقبان سلامت از طریق برنامه های آموزشی و نیز بررسی دوره ای وضعیت جسمانی موجب افزایش حمایت اجتماعی و حفظ و ارتقاء زندگی سالم و فعال برای آنها شوند. از مشکلات و محدودیت مطالعه حاضر این بود که نتایج این مطالعه ممکن است قابل تعمیم به سایر نقاط نباشد.

بیشتر بخوانید: تاثیر روغن به لیمو بر اختلالات خواب سالمندان

این پژوهش با عنوان ارتباط بین حمایت اجتماعی و کیفیت فعالیت روزمره سالمندان جامعه روستایی توسط  فاطمه جوکار،عبدالرحیم اسداللهی،محمد حسین کاوه ،لیال قهرمانی،مهین نظری در بهار ۹۸ منتشر شده است، شما می‌توانید با کلیک بر روی عنوان حمایت اجتماعی و کیفیت فعالیت روزمره سالمندان جامعه روستایی متن کامل این مقاله را مشاهده کنید.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.