اخبار سالمندان و بازنشستگان

logo-transparent

نقش خود دلسوزی در کاهش حس تنهایی سالمندان

طبق گفته محققان خوددلسوزی نقش موثری در کاهش احساس تنهایی و افزایش خودکارآمدی دارد.

به گزارش خبرنگار گروه شادمان، با توجه به رشد جمعیت سالمندان، توجه به سلامت روانشناختی آنها حایز اهمیت است. سالمندی مرحله ای از سیر طبیعی زندگی انسان است که برای همه رخ می دهد. سالمندی و پیری از مراحل حساس در تحول روانی انسان است و تغییرات جسمانی، شناختی و اجتماعی خاص به همراه دارد.

بر طبق گزارشی که سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۱۳ ارائه کرده است، پیش بینی می شود که بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۵۰ ،جمعیت افراد بیش از ۶۰ سال جهان دو برابر شود و از ۱۱ درصد به ۲۲ درصد افزایش یابد.
با افزایش سن و آغاز سالمندی، افراد به تدریج برخی از کارکردهای فیزیولوژیک، روانی و اجتماعی خود را از دست می دهند. محرومیت از فعالیت های اجتماعی، سالمندان را برای ابتلاء به انواع بیماری های روانشناختی مستعد می کند و سبب افزایش احساس تنهایی در آنها می شود.

بیشتر بخوانید: تاثیر بابونه بر کیفیت خواب سالمندان مقیم سرای سالمندان

احساس تنهایی، اشاره به یک تجربه روان شناختی منفی دارد که با تجارب بین فردی منفی و از دست دادن اعتماد به دیگران مرتبط است. یکی از مولفه هایی که می تواند نقش موثری در کاهش ۳ احساس تنهایی سالمندان داشته باشد متغیر خود_دلسوزی است. مفهوم خود_دلسوزی از جمله مفاهیمی است که در اثر تعامالت بین افکار شرقی خصوصا بودائیسم و روانشناسی غربی به وجود آمده است.

با توجه به یافته ها می توان نتیجه گرفت که خود دلسوزی، احساس تنهایی را به طور منفی و خودکارآمدی را بره طرور مثبت پیش بینی می کند. هر چره افراد خود دلسوزتر باشند احساس تنهایی کمتر و خودکارآمدی بیشتری را گزارش می دهند، همچنین مطالعات نشان داده که افرادی که خود دلسوزی بالایی دارند نسبت به افرادی که خود دلسوزی کمتری دارند سلامت روانشناختی بیشتری نشان میدهند.

این پژوهش با عنوان نقش خود_دلسوزی در پیش بینی احساس تنهایی و خودکارآمدی سالمندان  توسط مهدی قزلسفلو و مژگان میزرا در بهار ۹۹ منتشر شده است، شما می‌توانید با کلیک بر روی عنوان نقش خود_دلسوزی در پیش بینی احساس تنهایی و خودکارآمدی سالمندان متن کامل این مقاله را مشاهده کنید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.