اخبار سالمندان و بازنشستگان

logo-transparent

مسائل روانی و اجتماعی بازنشستگی در ایران

افراد در مرحله بازنشستگی با چالش های روانی اجتماعی و یا فرصت های رشد دهنده مواجه می شوند. گرچه موانع و تسهیل گرهایی نیز در سازگاری با بازنشستگی نقش دارند. بنابراین توجه به آماده‌سازی برای بازنشستگی، به عنوان موضوع مهمی در حوزه خدمات سالمندی مطرح می شود.

به گزارش خبرنگار گروه شادمان، بازنشستگی یک موضوع بالقوه چالش برانگیز در سالمندی است که تاثیرات متفاوتی در ابعاد مختلف زندگی افراد سالمند دارد، افراد در مرحله بازنشستگی با چالش های روانی اجتماعی و یا فرصت های رشد دهنده مواجه می شوند. گرچه موانع و تسهیل گرهایی نیز در سازگاری با بازنشستگی نقش دارند. بنابراین توجه به آماده‌سازی برای بازنشستگی، به عنوان موضوع مهمی در حوزه خدمات سالمندی مطرح می شود.

 بازنشستگی پدیده ای همراه با چالش های روانی اجتماعی متعدد و فرصتی جهت رشد است، که موانع و تسهیلگرهای مختلفی بر آن تاثیر گذار است. در نظر گرفتن تغییرات حاصله و تمرکز بر نقش تسهیلگرها و در نظر داشتن موانع سازگاری با بازنشستگی در توسعه آموزش ها،مداخالت و برنامه های آمادگی بازنشستگی می تواند خدمات موجود را ارتقاء دهد. جنبه های مثبت رشد پس از بازنشستگی نیز از جمله مواردی بود که می توان در جهت غنی شدن برنامه های آمادگی برای بازنشستگی و بهبود بهزیستی بازنشستگان در نظر گرفت.

این مطالعه همچنین می تواند برای برنامه ریزان در زمینه برنامه های روانی و اجتماعی، قبل و بعد از بازنشستگی نیز کمک کننده باشد. مشارکت کنندگان در این مطالعه ویژگی های زمینه ای متنوعی داشتند. گرچه این مسئله نگاهی جامع تر به پدیده بازنشستگی را فراهم می آورد اما میتوان در مطالعات آتی، جهت وضوح بیشتر چالش ها، تسهیل گرها و موانع بازنشستگی، افراد با ویژگیهای زمینه ای یکسان تحقیقات انجام شود. در این مطالعه پدیده بازنشستگی از دیدگاه بازنشستگان، افراد در شرف بازنشستگی آموزش و پرورش و متخصصین بررسی شد.

بیشتر بخوانید: تاثیر روغن به لیمو بر اختلالات خواب سالمندان

دیدگاههای سایر افراد مرتبط مانند خانواده، نظر بازنشستگان ارگان های مختلف نسبت به دوره بازنشستگی نیز میتواند از جمله موضوعات پیشنهادی باشد که ضمن استحکام بیشتر مطالعات، دید کاملتری را از این دوره فراهم آورد.

این پژوهش با عنوان بررسی  مسائل روانی و اجتماعی بازنشستگی در ایران  توسط زهره علوی، فردین علیپور و حسن ر فیعی در بهار ۹۹ منتشر شده است، شما می‌توانید با کلیک بر روی عنوان مسائل روانی و اجتماعی بازنشستگی در ایران متن کامل این مقاله را مشاهده کنید.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.