اخبار سالمندان و بازنشستگان

logo-transparent

حقوق بازنشستگی در سازمان تامین اجتماعی بر چه مبنایی تعیین می‌شود؟

کارشناس سازمان تامین اجتماعی گفت: مبنای تعیین حقوق بازنشستگان در تامین اجتماعی پرداخت دو سال آخر حق بیمه است.

محمدحسن زدا کارشناس سازمان تامین اجتماعی در گفت‌وگو با شادمان، درباره مبنای تعیین حقوق بازنشستگی در سازمان تامین اجتماعی، اظهار کرد: برخی از افراد می‌گویند چرا حقوق ما با سایر بستگانمان که مانند هم ۳۰ سال سابقه داریم متفاوت است. حتی گاهی افراد می‌گویند حقوق فردی با ۳۰ سال سابقه از حقوق فردی با ۲۰ سال سابقه کمتر است.

کارشناس سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه مبنای تعیین حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی یکی از پرسش‌های زیادی بیمه شدگان و بازنشستگان است، افزود: باید بگویم داشتن ۳۰ سال سابقه مبنای تعیین حقوق بازنشستگان در سازمان تامین اجتماعی نیست.

وی با تاکید بر اینکه مبنای تعیین حقوق بازنشستگان در تامین اجتماعی پرداخت دو سال آخر حق بیمه است، ادامه داد: اگر دو سال آخر بر مبنای ۸ میلیون تومان حقوق، حق بیمه پرداخت کنند براساس همان میزان حقوق دریافت خواهد کرد و اگر بر مبنای یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق، حق بیمه پرداخت شود به صورت دیگری حقوق پرداخت انجام می‌شود.

زدا بیان کرد: صرفا بر اساس سابقه، حقوق بازنشستگی پرداخت نمی‌شود بررسی میزان پرداختی دو سال آخر حق بیمه یکی از معیارهای مهم برای تعیین حقوق بازنشستگی در سازمان تامین اجتماعی است.

بیشتر بخوانید

همسان سازی حقوق برای کدامیک از بازنشستگان اجرا شده است؟

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.