اخبار سالمندان و بازنشستگان

logo-transparent

سن بازنشستگی برای بیمه شدگان روستایی چند سال است؟

سن بازنشستگی در صندوق بیمه روستاییان و عشایر تغییر نمی‌کند، افراد با ۶۵ سال سن و ۱۵ سال سابقه حق بیمه می‌توانند بازنشسته شوند.

علی شیرکائی رئیس صندوق بیمه روستائیان و عشایر در گفت‌وگو با خبرنگار شادمان، بیان کرد: به مناسبت روز روستا خبر خوشی برای روستاییان داریم؛ در طرحی که با همکاری دولت، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه تدوین شده است، یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از روستاییانی که تحت هیچ پوشش بیمه‌ای نبوده‌اند، تحت پوشش بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر قرار گرفته‌اند.

وی با اشاره به اینکه هرچقدر پوشش بیمه‌ای در کل جامعه به ویژه در روستاییان عشایر توسعه دهیم اقدام موثری خواهد بود، ادامه داد: در حال حاضر شاهد مهاجرت معکوس از شهر به روستا هستیم، زمانی که این اقدام در حال شکل‌گیری است نشان از این دارد که ما باید حمایت‌های اجتماعی را بیشتر کنیم.

رئیس صندوق بیمه روستائیان و عشایر با بیان اینکه یکی از حلقه‌های حمایتی که امید به آینده زندگی در روستا را زیاد می‌کند، پوشش بیمه‌های اجتماعی است، گفت: امیدواریم با توسعه بیشتر بیمه‌های اجتماعی، روستا‌های پایدارتری داشته باشیم.

وی درخصوص افزایش سن بازنشستگی در صندوق بیمه روستاییان و عشایر، تصریح کرد: سن بازنشستگی در صندوق بیمه روستاییان و عشایر تغییر نمی‌کند، بر اساس آخرین آماری که داریم با توجه به این که صندوق بیمه روستاییان و عشایر بیمه سالمندی است، افراد با ۶۵ سال سن و ۱۵ سال سابقه حق بیمه می‌توانند بازنشسته شوند.

شیرکائی با بیان اینکه اگر قانون درباره سن بازنشستگی تغییر کند، سن بازنشستگی در صندوق بیمه روستاییان و عشایر نیز تغییر پیدا خواهد کرد، گفت: در غیر این صورت سن بازنشستگی در صندوق روستاییان و عشایر همان ۶۵ سال است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.