اخبار سالمندان و بازنشستگان

logo-transparent

۴۱ درصد از مستمری بگیران تامین اجتماعی سالمند هستند

براساس آمار موجود ۴۱ درصد از مستمری بگیران و ۴ دهم بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی سالمند محسوب می‌شوند.

براساس آمار موجود ۴۱ درصد از مستمری بگیران و ۴ دهم بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی از نظر تعاریف بین المللی سالمند محسوب می‌شوند.

براساس پیش بینی سازمان ملل تعداد سالمندان (۶۵ سال بیشتر) تاسال ۲۰۵۰، به بیش از ۱.۵ میلیارد نفر خواهد رسید. جمعیت سالمندان کشور در سال ۱۳۹۷، برابر با ۵.۱۱۶ هزار نفر در سال ۱۳۹۸ برابر با ۵.۲۸۳ هزار نفر است که ۳.۳ درصد افزایش یافته است.

در سازمان تامین اجتماعی تعداد سالمندان بیمه شده با ۰.۶ درصد افزایش از ۵۳.۳۸۷ نفر در سال ۱۳۹۷، به ۵۳.۶۹۹ نفر در سال ۱۳۹۸ رسیده است. همچنین تعداد سالمندان مستمری بگیر اصلی با ۹ درصد افزایش از ۱.۳۳۱ هزار نفر در سال ۱۳۹۷، به ۱.۴۵۱ هزار نفر در سال ۱۳۹۸ رسیده است.

براساس برآورده‌های انجام شده پیش بینی می‌شود جمعیت سالمند کشور طی ۲۰ سال آینده با ۱۱۴.۸ درصد افزایش از ۴.۸۷۱ هزار نفر در سال ۱۳۹۵ به ۱۰.۴۶۵ هزار نفر در سال ۱۴۱۵ برسد.

در سازمان تامین اجتماعی براساس پیش بینی‌های اکچوئریال جمعیت سالمند تحت پوشش طی ۲۰ سال آینده بالغ بر ۳.۴۰۰ هزار نفر خواهد رسید.

نسبت جنسی سالمندان از ۹۴ درصد در سال ۱۳۹۷ به ۹۳ درصد در سال ۱۳۹۸ رسیده است به عبارتی در سال ۱۳۹۸، به ازای هر ۱۰۰ زن سالمند در کشور، حدود ۹۳ مرد سالمند وجود دارد که این امر حاکی از افزایش تعداد سالمندان زن نسبت به مردان سالمند است.

در سازمان تامین اجتماعی نسبت جنسی سالمندان در بیمه شدگان در سال ۱۳۹۸، برابر ۹۵ درصد و نسبت جنسی سالمندان در مستمری بگیران ۶۸ درصد است.

بیشتر بخوانید

جمعیت سالمندان ایران ۳ برابر رشد داشته است

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.