اخبار سالمندان و بازنشستگان

logo-transparent

ماده ۶۶ قانون کار چه می گوید؟

درباره مزایا و مفاد ماده ۶۶ قانون کار بیشتر بدانید.

به گزارش خبرنگار شادمان؛ مطابق ماده ۶۶ قانون کار ذخیره کردن مرخصی استحقاقی به میزان ۹ روز در سال برای سنوات آینده که در این ماده به آن تصریح شده از جمله حقوقی است که به کارگر تعلق می‌گیرد و او می‌تواند این ۹ روز را استفاده کند یا خیر.

به همین دلیل الزام کارگر از سوی کارفرما به استفاده این ۹ روز با متن و روح ماده مذکور انطباق نداشته و فاقد محما قانونی خواهد بود.  

 
به استناد این ماده قانونی، ذخیره کردن مرخصی از سوی کارگران وقتی مفهوم پیدا می‌کند که کار کارگر در کارگاه بعد از یک سال استمرار داشته باشد تا در این معنی امکان ذخیره کردن مرخصی سال قبل برای سال آتی امکان پذیر گردد به همین جهت ماده ۶۶ قانون کار ذخیره ۹ روز مرخصی را سالانه بیان نموده است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.