اخبار سالمندان و بازنشستگان

logo-transparent

ماده ۱۵۱ و ۱۵۲ قانون کار چه می‌گوید؟

به گزارش خبرنگار شامان؛ مطابق ماده ۱۵۱ قانون کار در کارگاه‌هایی که برای مدت محدود و به منظور انجام کاری معین (راه سازی و مانند آن) دور از مناطق مسکونی ایجاد می‌شوند، کارفرمایان موظف هستند سه وعده غذای مناسب و ارزان قیمت (صبحانه، ناهار، شام) برای کارگران خود فراهم کنند که حداقل یک وعده آن باید گرم باشد، در این قبیل کارگاه‌ها به اقتضای فصل، محل و مدت کار باید خوابگاه مناسب نیز برای کارگران ایجاد شود.

همچنین ماده ۱۵۲ یادآور می‌شود در صورت دوری کارگاه و عدم تکافوی وسایل نقلیه عمومی، صاحب کار باید برای رفت و برگشت کارکنان خود، وسیله نقلیه مناسب در اختیار آن‌ها قرار دهد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.