اخبار سالمندان و بازنشستگان

logo-transparent

ماده ۱۴ قانون کار چه می‌گوید؟

درباره مزایا و مفاد ماده ۱۴ قانون کار بیشتر بدانید.

بنا به تعریف ماده ۱۴ قانون کار در مواردی که انجام تعهدات یکی از طرفین کارگر و کارفرما موقتا متوقف شود، قرارداد کار به حال تعلیق در می‌آید.

همچنین در مواردی که در ایام غیبت، رابطه کاری از سوی کارگر و مزدی از سوی کارفرما بین طرفین متوقف می‌شود، قرارداد کار به حالت تعلیق در می‌آید.

بیشتربخوانید
ماده ۲۹ قانون کار چه می‌گوید؟
ماده ۲۵ قانون کار چه می‌گوید؟

لذا اگر روز تعطیل رسمی بین یا بعد از روز غیبت یا مرخصی بدون حقوق واقع شود جزء روز‌های غیبت یا مرخصی بدون حقوق محسوب شده و نتیجتا کارگر مستحق دریافت مزد تعطیلات رسمی که بین روز‌های غیبت و یا مرخصی بدون حقوق واقع می‌شود نخواهد بود.
 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.