اخبار سالمندان و بازنشستگان

logo-transparent

اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان شهرداری تهران از مهرماه

مدیرعامل سازمان بازنشستگی شهردرای تهران درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان شهرداری تهران، توضیحاتی داد.

نادمی، مدیرعامل سازمان بازنشستگی شهرداری تهران گفت: همانگونه که معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه اجرای طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان در صندوق های تحت پوشش دولت را مهرماه اعلام کرد در سازمان بازنشستگی شهرداری تهران نیز همزمان با سایر صندوق های بازنشستگی در کشور طرح همسان سازی حقوق با ۹۰ درصد حقوق همتراز شاغلین ازابتدای مهرماه سال جاری اجرا خواهد شد.

وی افزود: بازنشستگان عزیز شهرداری تهران حقوق مهرماه خود رامعادل ۹۰ درصد شاغلان همتراز دریافت خواهند کرد. همه آیتم های مشمول کسور در حکم شاغلان همتراز، مشمول طرح همترازی ۹۰ درصدی خواهند شد.
نادمی ادامه داد: امیدواریم با این اقدام جدید بتوان شرایط معیشت بازنشستگان فرهیخته شهرداری تهران را در حد منابع موجود ارتقا داد.

مدیر عامل سازمان بازنشستگی در پایان اضافه کرد: خوشبختانه در بیش از یک سال گذشته با حمایت های ویژه، تاکیدات مکرر و مساعدت شهردار محترم تهران و هیات مدیره سازمان و نیز طراحی استراتژی های نو با هدف درآمدزایی توانستیم با برخی سرمایه گذاری های سود ده از جمله سرمایه گذاری در بورس منابع مالی اجرای طرح مذکور را تا پایان سال تامین کنیم.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.