اخبار سالمندان و بازنشستگان

logo-transparent

ماده ۲۴ قانون کار چه می گوید؟

درباره مزایا و مفاد ماده ۲۴ قانون کار بیشتر بدانید.

به گزارش خبرنگار شادمان، طبق ماده ۲۴ قانون کار، کارفرما باید به کارگری که مطابق قرارداد، یک‌سال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید.

تفاوت سنوات با پایه سنوات

سنوات که به آن مزایای اتمام خدمت، مزایای اتمام کار و حق سنوات گفته می‌شود با فسخ قرارداد به کارگر تعلق می‌گیرد و کارفرما ملزم به پرداخت آن می‌باشد.

پایه سنواتی در واقع بخش حمایتی پایه حقوق است. معمولاً برای جبران حداقل دستمزد، توسط شورای عالی کار، تصویب و ابلاغ می‌شود.

آیا به کار کمتر از یک‌سال، سنوات تعلق می‌گیرد؟

در ماده ۲۴ قانون کار، صحبت از کار یکسال یا بیشتر است؛ اما به موجب تبصره ۴ ماده ۴۱قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، کارفرمایان موظف‌اند به کارگران با مدت موقت به نسبت کارکرد، سنوات خدمت به نسبت هر سال یک ماه به میزان آخرین مزد کارگر، پرداخت کنند. بنابراین به کارگران با سابقه خدمت کمتر از یک سال نیز سنوات خدمت تعلق می‌گیرد

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.