اخبار سالمندان و بازنشستگان

logo-transparent

سن بازنشستگی در ایران چند است؟

ایا می دانید سن بازنشستگی در ایران چند است؟ بازنشستگی از نظر سن و سابقه در حال حاضر برای مردان و زنان شرایط مختلفی دارد که در این گزارش می‌توانید بخوانید.
به گزارش شادمان، شرایط بازنشستگی از نظر سن و سابقه در حال حاضر برای مردان و زنان به شرح و شرایط ذیل است:

* به استناد تبصره ۴ ماده ۷۶قانون تأمین اجتماعی: دارا بودن ۴۲سال سن و ۲۰ سال سابقه اشتغال و پرداخت حق بیمه برای زنان کارگر مشمول قانون کار.

سن بازنشستگی در ایران بر اساس قانون

* به استناد تبصره ۳ماده ۷۶: داشتن ۳۵ سال سابقه پرداخت بیمه بدون شرایط سنی برای مردان و زنان.

* به استناد تبصره ۲ ماده ۷۶: داشتن ۲۰ سال سابقه متوالی یا ۲۵ سال متناوب در مشاغل سخت و زیان آور و بدون شرایط سنی.

* داشتن شرایط مقرر در ماده ۷۶ قانون و تبصره‌های آن

* ماده ۷۶: داشتن ۲۰ سال سابقه تمام برای مردان و زنان به ترتیب ۶۰ سال و۵۵ سال سن

* تبصره ۱ ماده ۷۶: داشتن ۵۰ سال سن و۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه برای مردان و برای زنان ۳۰ سال سابقه و۵۵ سال سن است.

سن بازنشستگی در ایران
سن بازنشستگی در ایران

انتهای پیام/

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.