اخبار سالمندان و بازنشستگان

logo-transparent

شرایط بازنشستگی در ایران کدامند؟

فرایند بازنشستگی در ایران معمولاً تابع دو عامل سابقه کار و سن فرد است.

زمانی که درباره شرایط بازنشستگی زودهنگام صحبت می‌کنیم، باید یک نکته را به یاد داشته باشیم. فرایند بازنشستگی معمولاً تابع دو عامل سابقه کار و سن فرد است؛ یعنی شما برای آن‌که بتوانید از مزایای بازنشستگی استفاده کنید، باید در یک یا هر دو عامل، با شرایط تعریف شده در قانون، حد نصاب لازم را کسب کرده باشید. 

معمولاً در قوانین و مقررات تأمین اجتماعی سراسر دنیا، سقفی را برای سوابق در نظر می‌گیرند که بیمه شده با عبور از آن، می‌تواند تقاضای بازنشستگی کند. در ایران، این سقف، ۳۵ سال پرداخت حق بیمه است که البته افراد مشمول آن، به ندرت پیدا می‌شوند؛ این‌که کسی پیش از رسیدن به سن قانونی بازنشستگی، ۳۵ سال سابقه پرداخت حق‌بیمه داشته باشد، خیلی نادر است؛ اما اگر چنین اتفاقی افتاد، می‌تواند بدون قید و شرط، از سازمان تأمین اجتماعی، تقاضای بازنشستگی کند.(تبصره ۳، ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی)

شرایط بازنشستگی از نظر سن و سابقه در حال حاضر برای مردان و زنان به شرح و شرایط ذیل است:

* به استناد تبصره ۴ ماده ۷۶قانون تأمین اجتماعی: دارا بودن ۴۲سال سن و ۲۰ سال سابقه اشتغال و پرداخت حق بیمه برای زنان کارگر مشمول قانون کار.

* به استناد تبصره ۳ماده ۷۶: داشتن ۳۵ سال سابقه پرداخت بیمه بدون شرایط سنی برای مردان و زنان.

* به استناد تبصره ۲ ماده ۷۶: داشتن ۲۰ سال سابقه متوالی یا ۲۵ سال متناوب در مشاغل سخت و زیان آور و بدون شرایط سنی.

* داشتن شرایط مقرر در ماده ۷۶ قانون و تبصره‌های آن

* ماده ۷۶: داشتن ۲۰ سال سابقه تمام برای مردان و زنان به ترتیب ۶۰ سال و۵۵ سال سن

* تبصره ۱ ماده ۷۶: داشتن ۵۰ سال سن و۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه برای مردان و برای زنان ۳۰ سال سابقه و۵۵ سال سن است.
 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.