اخبار سالمندان و بازنشستگان

logo-transparent

مهمترین بیماری‌های مزمن و تکثیر آن در میان افراد مسن

با توجه به اینکه رشد جمعیت سالمندان در ایران رو به اقزایش است، تصویر روشنی از بیماری‌های مزمن در این گروه جمعیتی وجود دارد.

با در نظر گرفتن رشد جمعیت سالمندان در ایران و پیشبینی افزایش آن در دهه‌های آتی، بحث استفاده از امکانات بهداشتی و درمانی در میان سالمندان افزایش پیدا می‌کند. تحقیقات نشان می‌دهد که در میان این گروه جمعیتی بیماری‌های مزمنی شیوع پیدا کرده است، به گونه‌ای که بر اساس یک مطالعه در استان فارس، ۸۲.۳ درصد از سالمندان حداقل به یک بیماری مزمن مبتلا بوده اند؛ بنابراین انتظار می‌رود که درمان و هزینه‌های آن در میان سالمندان افزایش پیدا کند، متاسفانه در ایران به جامعه سالمندان توجه چندانی نمی‌شود، شیوع برخی از بیماری‌های مزمن در میان این افراد نشان می‌دهد از تفاوت معناداری میان طبقات مختلف اجتماعی، اقتصادی برخوردار است.

پرفشاری خون، بیماری‌های قلبی، عروقی، دیابت، چربی خون، بیماری‌های اعصاب و روان و بیماری‌های چشم از جمله بیماری‌هایی بوده اند که احتمال ابتلا به آن‌ها در میان طبقات اجتماعی، اقتصادی تفاوت معناداری داشته است. تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد، در میان بیماری‌های مزمنی که تفاوت معنادار میان طبقات مختلف داشته اند، کمترین میزان شیوع متعلق به طبقه بالا اجتماعی، اقتصادی بوده است.

 طبقه اجتماعی، اقتصادی بالا از بیماری‌های مزمن مانند بیماری‌های گوارشی و بیماری‌های تنفسی شیوع بالاتری نسبت به سایر طبقات داشته، اما تفاوت این شیوع در بین طبقات معنادار نبوده است، بررسی شیوع بیماری‌های مزمن نشان می‌دهد که بیشترین میزان شیوع پرفشاری خون، چربی خون بالا و بیماری‌های اعصاب و روان مربوط به طبقه متوسط اجتماعی، اقتصادی بوده است.

گفتنی است، در میان سالمندان ایران و سایر کشور‌های جهان نیز نشان می‌دهد که وضعیت سالمندان در ایران بسیار نامطلوب‌تر از وضعیت کشور‌های توسعه یافته است، همچنین بر اساس مطالعات پرفشاری خون، بیماری‌های اسکلتی، عضلانی و چربی خون بالا بیشترین شیوع و سرطان، آلزایمر و بیماری‌های چشم کمترین میزان ابتلا را داشته است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.