اخبار سالمندان و بازنشستگان

logo-transparent

ماده ۷۴ قانون کار چه می گوید؟

مفاد ماده ۷۴ قانون کار به بیان حق استفاده کارگران از مرخصی استعلاجی، مدت و نحوه استفاده از آن می پردازد. به موجب بند ۷ ماده ۲ این قانون ، ” بیماری ، وضع جسمی یا روحی است که انجام خدمات درمانی را ایجاب می کند یا موجب عدم توانایی موقت اشتغال به کار می شود “

به گزارش شادمان، بر اساس ماده ۷۴ قانون کار مدت مرخصی استعلاجی که به تایید سازمان تامین اجتماعی رسیده باشد جزء سوابق کار کارگران محسوب می‌شود لذا ایام مذکور مشمول پرداخت عیدی و پاداش سالانه نیز خواهد بود.

در این ماده از قانون کار  هیچ تکلیفی به پرداخت مزد ایام مرخصی استعلاجی در قانون کار از جانب کارفرما وجود ندارد.چه زمانی می توان از مرخصی استعلاجی استفاده کرد؟ لازم به ذکر است که بر اساس قانون کار ، مرخصی استعلاجی یکی از موارد تعلیق قراداد کار محسوب می شود . به همین دلیل ، در صورتی که مشمولان قانون کار از مرخصی های استعلاجی استفاده نمایند ، قرارداد کار وی به قوت خود باقی خواهد ماند و کارگر می تواند پس از اتمام مرخصی استعلاجی ، به کار سابق خود باز گردد .

ماده ۷۴ قانون کار و مرخصی استعلاجی

 جزییات و شرایط مربوط به استفاده از مرخصی استعلاجی در قانون کار مورد اشاره قرار نگرفته است ؛ بلکه تنها حکمی که در این خصوص مورد پیش بینی قرار گرفته ، ماده ۷۴ قانون کار است که به موجب آن ” مدت مرخصی استعلاجی ، با تایید سازمان تامین اجتماعی ، جزو سوابق کار و بازنشستگی کارگران محسوب خواهد شد ” .

بر این اساس ، شرایط استفاده از این مرخصی در قانون تامین اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است که به موجب بند ۷ ماده ۲ این قانون ، ” بیماری ، وضع جسمی یا روحی است که انجام خدمات درمانی را ایجاب می کند یا موجب عدم توانایی موقت اشتغال به کار می شود ” . بنابراین ، در مواردی که کارمند و یا کارگر دچار بیماری شود که مرخصی استعلاجی را ایجاب کند ، می تواند از این مرخصی استفاده نماید .

ماده 74 قانون کار

از آن جهت که طبق ماده ۷ قانون کار ، قرارداد کار مستلزم انجام کار و پرداخت مزد یا حق السعی از طرف کارفرما می باشد ، در صورت بیماری و عدم انجام کار از طرف شخص کارمند و یا کارگر ، جز در خصوص انواع مرخصی ها و تعطیلات ، کارفرما موظف به پرداخت مزد نمی باشد . در حالی که وی در مدت زمان مرخصی استعلاجی بی نیاز از حداقل مزد یا حقوق نیست .

ماده ۶۲ قانون کار و شرایط مرخصی استعلاجی

به همین دلیل ، ماده ۶۲ قانون تامین اجتماعی ، حقوق و مزایای مدت زمان استفاده از مرخصی استعلاجی مورد توجه قرار داده است که بر اساس آن :

مرخصی استعلاجی

۱ ) بیمه شده ای که دارای همسر یا فرزند پا پدر و مادر تحت تکفل باشد ، به میزان سه چهارم آخرین مزد یا حقوق روزانه ؛

۲ ) بیمه شده ای که همسر یا فرزند یا پدر و مادر تحت تکفل نداشته باشد ، به میزان دو سوم آخرین مزد یا حقوق روزانه ؛

۳ ) بیمه شده غیر متکفل ، در صورتی بستری شدن با هزینه سازمان تامین خدمات درمانی ، معادل یک دوم آخرین مزد یا حقوق روزانه دریافت خواهد کرد . علاوه بر این ، لازم به ذکر است که طبق ماده ۷۴ قانون کار ، در صورت تایید مرخصی استعلاجی از سوی سازمان تامین اجتماعی ، مدت مرخصی استعلاجی کارگران و کارمندان مشمول قانون کار جزء سوابق کار و بازنشستگی آنان محسوب خواهد شد.

همچنین نکته مهم در استفاده از مرخصی ها این است که مطابق ماده ۷۰ قانون کار، مرخصی کمتر از یک روز کار جزو مرخصی استحقاقی منظور می شود . به این معنا که اگر شما برای مراجعه به پزشک یکی دو ساعت مرخصی بگیرید، این مرخصی استحقاقی خواهد بود و استعلاجی به شمار نمی رود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.