اخبار سالمندان و بازنشستگان

logo-transparent

کم‌حافظه نشوید!

کتاب «سالمندی خوب» با محور سالمندی موفق و سالمندی فعال در چهار بُعد سلامت جسمانی و روان‌شناختی، امنیت مالی و اقتصادی، به‌زیستن اجتماعی و داشتن معنویت و تعالی از سوی موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا متشر شد.

هدف کتاب سالمندی خوب بررسی مفاهیم متداول در حیطه مطالعات و سیاست‌گذاری در حوزه سالمندی خوب و ارائه تعریف جامعی برای آن است. تمرکز اصلی این مطالعه نیز بر روی مفاهیم «سالمندی موفق» و «سالمندی فعال» است، که دو مفهوم مطرح‌شده اصلی است و ابعادی هم‏پوشان در حوزه تحقیقاتی و سیاست‌گذاری دارد.
 
روش مطالعه کتاب «مرور منسجم» مقالات چاپ شده حوزه سالمندی خوب است، این مقالات با کلیدواژه‌ای سالمندی فعال و سالمندی موفق و با جست‌وجوی منظم در پایگاه‏‌های اطلاعاتی به دست آمده که پس از غربالگری درنهایت تعداد ۱۰۶ مطالعه وارد این پژوهش شده است.
 
داده‏‌های مقالات نیز کدگذاری، طبقه‏‌بندی و در قالب یک ماتریس ارائه شده و درنهایت بر اساس سنتز داده‏‌ها، چارچوب مفهومی سالمندی خوب بیان شده است. در این میان، یافته‏‌های مطالعه بیانگر این است که چارچوب مفهومی چندبعدی سالمندی خوب شامل چهار بُعد سلامت جسمانی و روان‌شناختی، امنیت مالی و اقتصادی، به‌زیستن اجتماعی و داشتن معنویت و تعالی است. در این میان، برای سنجش هریک از ابعاد ابزارهای متعددی وجود دارد؛ ازاین‌رو سالمندی خوب در سطح فردی و ملی سنجش می‌شود. درنهایت نیز در حیطه سیاست‌گذاری اجتماعی، بر اساس چارچوب مفهومی مذکور در سه سطح فرد، خانواده و جامعه راهکارهایی برای سالمندی خوب ارائه می‌شود.
 
این کتاب به همت نسیبه زنجری، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سالمندی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تالیف شده است و نسخه pdf آن در سایت موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا بارگزاری شده است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.