اخبار سالمندان و بازنشستگان

logo-transparent

اثر مستقیم ورزش بر جوان ماندن

مردان سالمند به طور محسوسی زمان بیشتری را به فعالیت‌های دستمزدی اختصاص می دهند و زنان سالمند، بیشتر از مردان، درگیر فعالیت‌های غیردستمزدی نظیر مراقبت و خدمات به اعضای خانوار هستند.

بر اساس پژوهشی که توسط مرکز تحقیقات سالمندی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران و گروه جمعیت‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران انجام شده، نشان می‌دهد که مردان سالمند، ۲ ساعت در روز صرف فعالیت‌های درآمدی می‌کنند در صورتیکه زنان سالمند، تنها ۶ دقیقه را برای این کار اختصاص می‌دهند.
 
به گزارش شادمان از مرکز تحقیقات سالمندی، زنان سالمند بیشتر از مردان سالمند درگیر فعالیت‌های غیردرآمدی مانند مراقبت از اعضای خانواده و خدمت به آنان بوده‌اند و به طور میانگین، ۴٫۷ ساعت در روز را به این کار اختصاص داده‌اند؛ در صورتیکه مردان تنها ۱٫۷ ساعت از زمان روزانه خود را صرف مراقبت از اعضای خانواده کرده‌اند.
 
بر این اساس، به نظر می‌رسد الگوی گذران وقت که بر سلامت و کیفیت زندگی سالمندان تأثیر می‌گذارد، متأثر از بافتار جامعه و متغیر‌های اجتماعی‌ جمعیتی مانند جنسیت است.
 
این پژوهش در ادامه می‌افزاید که مردان سالمند، به‌طور معناداری بیشتر از زنان در فعالیت‌های اوقات فراغت مشارکت فعالانه داشته‌اند. زمان خواب زنان سالمند بیشتر از مردان بوده و در مقابل، زمان صرف‌شده برای خوردن و آشامیدن و همچنین رفتار‌های خودمراقبتی در مردان سالمند بیشتر از زنان سالمند است.
 
نتیجه‌گیری این پژوهش نشان می‌دهد که میان الگو‌های گذران وقت مردان و زنان سالمند، تفاوت‌هایی ناشی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وجود دارد و بر همین اساس، نیاز است که سیاست‌ها و برنامه‌های رفاهی با درنظرگرفتن این عوامل در راستای کاهش تفاوت‌های جنسیتی در دوران سالمندی طراحی و اجرا شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.