اخبار سالمندان و بازنشستگان

logo-transparent

فیزیک و تعادل سالمندان

انجام تکالیف حرکتی و شناختی در حالت ایستاده می‌تواند بر نوسانات قامت تأثیر بگذارد.

  به گزارش خبرنگار گروه شادمان، مطالعات اخیر نشان داده است انجام تکالیف حرکتی و شناختی در حالت ایستاده می‌تواند بر نوسانات قامت و تعادل  تأثیر بگذارد. فرضیه کنترل ‌تسهیل پیش‌بینی می‌کند با انجام تکالیف فراقامتی، کنترل قامت و تعادل تسهیل می‌شود.
بر اساس این فرضیه، ثبات قامت زمانی که توجه از تکلیف قامتی برداشته شود، افزایش می‌یابد.

  آیا تفاوت در جنسیت روی تعادل افراد سالمند تأثیر دارد؟  

تأثیر نقش جنسیت یکی دیگر از عواملی است که در بررسی کنترل پاسچر با فرایند پیری باید به آن توجه شود. پژوهش‌ها نشان داده‌اند زنان در مقایسه با همتایان مرد، تعداد افتادن‌های بیشتری دارند. زنان بین ۷۵ تا ۸۵ سال ۱/۵ برابر بیشتر از مردان تجربه افتادن دارند و زنان بالای ۸۵ سال تقریباً دوبرابر مردان افتادن را تجربه می‌کنند. برخی مطالعات در وضعیت ایستاده اختلاف جنسیتی در نوسان قامت را نشان نداده‌اند؛ درحالی‌که تحقیقات دیگر، نوسان قامتی بیشتری در زنان در تمام سنین تحت شرایط تعادل تحت‌فشار یا در وضعیت ایستاده روی یک‌پا نشان داده‌اند. یکی از محققان گزارش کرد مردان در مقایسه با زنان در تمام سنین پایدارتر هستند و تعادل بیشتری دارند، درحالی‌که مطالعات اخیر تفاوت بین جنسیت را نشان ندادند. ولسون و همکاران مشخص کردند تکالیف کنترل پاسچر پرچالش ممکن است بیشتر به تفاوت‌های جنسیتی حساس باشد.
با توجه به خطر زیاد آسیب سقوط جمعیت زنان مسن، درک اینکه چرا سقوط رخ می‌دهد و چه کاری می‌توان برای کاهش آن انجام داد، مهم است.
همچنین پژوهش‌های معدودی درباره مقایسه تأثیر جنسیت بر کارایی دستورالعمل‌های کانون توجه تکالیف شناختی و حرکتی انجام شده است. کانونی‌کردن توجه با هدایت توجه بر جنبه‌های خاص در موقعیت اجرا و حفظ نیازهای توجه بر اساس ظرفیت، اجرا را بهبود می‌بخشد. تحقیقات متعددی در دهه گذشته تأثیر کانون توجه بیرونی در مقابل درونی را بر اجرای تکالیف حرکتی مختلف به‌ویژه کنترل قامت و تعادل نشان داده‌اند.
با مرور پژوهش‌های موجود درباره این موضوع، مشاهده می‌شود نظرات و نتایج همسانی وجود ندارد که بتوان نظریه‌ای کلی ارائه کرد. برخی مشاهدات برتری کانون توجه بیرونی را سودمندتر و برخی دیگر تفاوتی را در اتخاذ کانون توجه درونی و بیرونی مشاهده نکرده‌اند.
همچنین با توجه به کاهش عملکرد شناختی و حرکتی در طول عمر، پژوهش حاضر در پی بررسی این سؤال است: آیا پاسخ‌های کنترل پاسچر به دستورالعمل‌های کانون توجهی تکالیف شناختی و حرکتی، بین سالمندان زن و مرد متفاوت است؟

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.