اخبار سالمندان و بازنشستگان

logo-transparent

فعالیت جسمانی سالمندان

اثر فعالیت جسمانی بر کیفیت سلامت سالمندان بسیاری از مردم برای به‌ دست آوردن مزیت‌های جسمانی و روان‌شناختی به طور منظم ورزش می‌کنند. شواهد، اثرات مثبت فعالیت جسمانی و ورزش بر ساختار و عملکرد شناختی شامل بهبود توجه، سرعت پردازش و عملکرد اجرایی در سالمندان با و بدون اختلالات شناختی را گزارش کرده‌‌اند. سازوکار دقیق عصبی زیست‌شناختی برای بهبود عملکردهای شناختی نامشخص است.
کلسترول و اهمیت آن در بدن کلسترول ماده‌ای مومی و چربی‌مانند است که در همه فراورده‌های حیوانی(یعنی گوشت‌ها، فراورده‌های لبنی و تخم‌ها) وجود دارد. بدن انسان در کبد کلسترول تولید می‌کند و آن را از طریق رژیم غذایی نیز جذب می‌کند. کلسترول برای بدن ضروری است و برای ساخت غشاهای سلول، تولید هورمون‌های جنسی و تشکیل اسیدهای صفراوی که برای هضم چربی‌ها ضروری است، به کار می‌رود.
هنگامی فعالیت جسمانی نداشته باشیم و سطوح کلسترول در خون خیلی بالا باشد، مقدار مازاد آن در دیواره سرخرگ‌ها تجمع می‌یابد و خطر بیماری کرونری قلب را افزایش می‌دهد. همچنین در مغز، کلسترول بالای رژیم غذایی، کاهش در عامل رشد عصبی مشتق از مغز، کاهش در نروزن‌زایی و تغییراتی در پتانسیل‌سازی بلند مدت ایجاد می‌کند که به سوء عملکرد حافظه منجر می‌شود.
از طرفی سالمندی به عنوان کاهش طبیعی در عملکرد بافت، اندام و بدن تعریف می‌شود که به طور پیش‌رونده انسان را بیشتر مستعد مرگ می‌کند. پدیده سالمندی آخرین دوره از فرایند زندگی است که همه موجودات زنده با آن روبه‌رو می‌شوند. تعداد افراد سالمند در جامعه نیز به‌تدریج در حال افزایش است.
مطالعات نشان داده‌اند سطوح پلاسمایی عامل رشد عصبی مشتق از مغز و یا گیرنده‌های آن در افراد سالمند کاهش می‌یابد و رابطه‌ای منفی بین سطوح عامل رشد عصبی مشتق از مغز و سن وجود دارد. این رابطه منفی بین افزایش سن و کاهش عملکرد و ظرفیت‌های شناختی نیز وجود دارد؛ رویدادی که با تغییر در رونویسی ژن‌های درگیر در شکل‌پذیری سیناپسی همراه است. به هر حال، این اجماع وجود دارد که افزایش سطوح پروتئین عامل رشد عصبی مشتق از مغز می‌تواند در افراد سالمند حجم هیپوکامپ را افزایش دهد، حافظه فضایی را بهبود بخشد و موجب افزایش اجرای شناختی شود.
مطالعات نشان داده‌اند ورزش هوازی و تمرین مقاومتی با افزایش سطوح سرمی عامل رشد عصبی مشتق از مغز، حافطه کاری و توجه را افزایش می‌دهد. ترکیب ورزش هوازی و تمرین قدرتی به ‌مقدار بیشتری می‌تواند مؤثر باشد. بسیاری از افراد پیش از خوردن صبحانه ورزش می‌کنند که معمولاً افراد سالمند یا بازنشسته‌ها به ‌علت داشتن وقت مناسب بهتر می توانند فعالیت جسمانی را انجام می‌دهند و افراد مشغول به کار یا ورزش صبحگاهی را انجام می‌دهند یا در اوایل غروب ورزش می‌کنند. سطوح کم کلسترول تام پیش از مداخله ورزشی و فعالیت جسمانی ، با بهبود نمرات حافظه منطقی مرتبط است. سطوح بالاتر عامل رشد عصبی مشتق از مغز به طور معناداری با بهبود نمرات شناختی ارتباط دارد. بنابراین، با توجه به نقش سطوح پایه کلسترول در سلامت مغزی و همچنین نقش ورزش و گلوکز خون در افزایش سطوح عامل رشد عصبی مشتق از مغز و اینکه برخی از افراد به علت کمبود وقت و جلوگیری از ناراحتی در حین فعلالیت جسمانی از خوردن صبحانه پیش از ورزش صبحگاهی خودداری می‌کنند، مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش فعالیت جسمانی در اوایل صبح(پیش از ناشتا) بر سطوح عامل رشد عصبی مشتق از مغز و ارتباط آن با سطوح کلسترول و گلوکز خون انجام شد.
با اینکه مزیت‌های فعالیت جسمانی حاد و مزمن بر سطوح عامل رشد عصبی مشتق از مغز در انسان‌ها به‌خوبی مشخص شده است اما اثر ورزش در اوایل صبح بر سطوح عامل رشد عصبی مشتق از مغز در مردان سالمند هنوز مشخص نیست.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.